Subsidie voor projecten met een maritiem karakter

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten met een maritiem karakter. Het kan hierbij gaan om het behoud van maritiem erfgoed, maar ook om bijvoorbeeld onderzoek, innovatie of historische studie. Educatieve projecten hebben de bijzondere belangstelling. In dit verband passen ook bijdragen aan belangrijke museale (tentoonstellings) initiatieven. Het laatste jaar is er 27.081 euro aan subsidie verstrekt, het hieraan voorafgaande jaar is er voor ruim 101.800 euro aan subsidie verstrekt.

Toepassing

Financiële ondersteuning van projecten die enigerlei wijze een maritiem karakter hebben. Dat kan variëren van een studie of onderzoek over een innovatief maritiem onderwerp, een bijdrage voor het behoud van een maritiem erfgoed, het publiceren van een belangwekkende maritieme innovatieve en/of -historische studie.

Educatieve projecten, mede gericht op de jeugd, hebben de bijzondere belangstelling. In dit verband passen ook bijdragen aan belangrijke museale (tentoonstellings) initiatieven.

Voorwaarden

  • Het fondsverstrekt alléén ‘aanvullende’ subsidie en zal nooit het gehele bedrag van de kosten vergoeden. Derhalve dienen ook anderen (of de indiener zelf) aan het project bijdragen.
  • Het project mag (in principe) nog niet gestart zijn.

Subsidie

De jaarlijks verstrekt subsidies variëren nogal.
Het laatste jaar is er 27.081 euro aan subsidie verstrekt, het hieraan voorafgaande jaar is er voor ruim 101.800 euro aan subsidie verstrekt.

Aanvragen

Online, zie links.

Meesturen

  • Onderbouwing aanvraag
  • Begroting
  • Eventuele offerte(s)

Relevante links