Subsidie voor projecten op het gebied van dans, klassiek ballet en werelddans

Subsidies,
Fondsen
Financiële ondersteuning van (educatieve)projecten voor jongeren op het terrein van de dans, met een voorkeur voor klassiek ballet en werelddans. Het fonds kent drie keer per jaar bedragen toe doorgaans tussen ca. € 4.000 en € 14.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Projecten voor jongeren op het terrein van de dans, waaronder klassiek ballet en werelddans.

Doelgroep

Non-profitorganisaties (stichtingen en verenigingen).

Werkgebied

Nederland

Fonds op Naam

Het Van Nieuwpoort van Wolferen Fonds is een CultuurFonds op Naam van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

Het landelijke fonds beslist zelf of een aanvraag gehonoreerd wordt uit het eigen budget, uit dat van een Fonds op Naam, of uit een combinatie.
Bij een eventuele aanvraag moet je dus voldoen aan de criteria van het landelijke fonds.

Voorwaarden

Zie het document 'Bestedingsbeleid' voor de algemene en specifieke richtlijnen (zie bijlagen).

Restricties

Het fonds neemt  geen verzoeken in behandeling voor:

 • Projecten met een politiek, religieus of overwegend sociaal-maatschappelijk doel 
 • Activiteiten met een fondsenwervend oogmerk; prijzen, prijsuitreikingen e.d. van andere organisaties 
 • Initiatieven waarvoor het fonds het merendeel van de kosten zou moeten dragen en projecten zonder wezenlijk begrotingstekort
 • Projecten die al (grotendeels) zijn gerealiseerd op het moment van beoordeling

Subsidie

Het fonds kent drie keer per jaar bedragen toe doorgaans tussen ca. € 4.000 en € 14.000 euro. 

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Meesturen

 • KvK nummer en een uittreksel van inschrijving
 • IBAN rekeningnummer
 • Motivatiebrief
 • Kopie statuten
 • Meest recente jaarverslag (jaaroverzicht en jaarrekening)
 • Projectplan/concept
 • Projectbegroting en dekkingsplan  
 • PR- en marketingplan (bij middelgrote en grote projecten)
 • Bij aanschaf van muziekinstrumenten en/of (uniforme) kleding graag een offerte uploaden

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand