Subsidie voor projecten op het gebied van de natuur en vogels

Subsidies,
Fondsen
Financieel ondersteunen van projecten gericht op het behoud en verbetering van de natuur, in het bijzonder projecten die bijdragen aan de diversiteit en de verbetering van de vogelstand. Ook is er financiële steun mogelijk bij de aankoop van natuurterreinen. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen. Per jaar is er circa € 30.000 beschikbaar voor subsidies. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Toepassing

Financieel ondersteunen van natuurbeschermingsorganisaties, terreinbeherende organisaties, vogelwerkgroepen, instellingen die vogelonderzoek doen, gericht op het behoud en de verbetering van de natuur, en in het bijzonder aan projecten die bijdragen aan de diversiteit en de verbetering van de vogelstand in Nederland.

Ook kan het fonds financiële steun verlenen bij de aankoop en inrichting van natuurterreinen.

Doelgroep

Organisaties en projecten die het behoud en de verbetering van de natuur bevorderen, waaronder verbetering van de vogelstand in Nederland.

Voorwaarden

Je aanvraag moet betrekking hebben op bovenstaande activiteiten.

Projecten die voor subsidiëring in aanmerking komen zijn onder meer:

  • Projecten die een positief effect hebben op de leefomgeving van in Nederland voorkomende vogelsoorten. Te denken valt aan het plaatsen van nestkasten, het inrichten en beheren van terreinen, e.d.
  • Onderzoeksprojecten die zich richten op in Nederland bedreigde soorte
  • Inventarisaties en publicaties van vogelwerkgroepen, onderzoekers e.a.

Subsidiebudget

Per jaar is circa € 30.000 beschikbaar.
In beginsel subsidieert het fonds niet meer dan 50% van een project. Co-financiering is dus vereist.

Aanvragen

Je moet je aanvraag schriftelijk indienen, gericht aan het secretariaat.

Speciale instructies
In drievoud indienen.

Deadlines
Subsidieaanvragen worden tweemaal per jaar in behandeling genomen.
Deadline voor de eerste ronde is 1 maart, deadline voor de tweede 1 september.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

  • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
  • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
  • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
  • Handige dossiers helpen je op weg
  • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
  • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
  • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand