Subsidie voor projecten op het gebied van de zeevaart, opleiding van jongeren, onderwijs en kunst en cultuur

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van de zeevaart, opleiding van jongeren, onderwijs in het algemeen en kunst en cultuur. Er is voor komende boekjaar ca. 19.000 euro beschikbaar voor het verstrekken van subsidie.

Toepassing

Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van:

 • Zeevaart en alles wat met de zeevaart samenhangt
 • Bevorderen van de opleiding van jongeren
 • Bevorderen van onderwijs in het algemeen
 • Bevorderen en in stand houden van kunst en cultuur

Voorwaarden

 • Het project waarvoor subsidie wordt gevraagd moet bijdragen aan de doelstelling van het fonds (zie boven).
 • Je mag de subsidie alleen gebruiken voor het in de aanvraag vermelde doel
 • Als uit andere bronnen zoveel gelden ontvangen worden dat het benodigde bedrag wordt overschreden, zal op pro-rata basis vermindering van de subsidie plaatsvinden
 • Er is een einddatum bekend wanneer het project is afgerond
 • Bij de afronding van het project dient een afrekening te worden overgelegd
 • Indien het project op deze datum niet of niet helemaal is afgerond heeft het fonds het recht de bijdrage terug te vorderen
 • Indien de aanvraag betrekking heeft op een publicatie kunnen bewijsexemplaren voor het bestuur worden gevraagd
 • De ontvanger van de subsidie is met uitsluiting van fonds geheel verantwoordelijk voor eventueel in te houden sociale premies, loonbelasting of andere verschuldigde belastingen ten gevolge van deze schenking
 • Heeft de aanvraag betrekking op een subsidie voor een publicatie dan moet je het het calculatieformulier voor uitgevers als bijlage bij met het aanvraagformulier meesturen (zie bijlagen) 

Subsidie

Er is voor komende boekjaar ca. 19.000 euro beschikbaar voor het verstrekken van subsidie.

Aanvragen

Je kunt de subsidie alleen aanvragen via de website van het fonds (zie links).

Speciale vereisten aanvraag

 • Aanvragen die je op een andere manier doet (bijvoorbeeld op papier, via de post) worden niet in behandeling genomen
 • Bijlagen als pdf meesturen

Meesturen bij publicaties

 • Calculatieformulier voor uitgevers (zie bijlagen)