Subsidie voor educatie en onderwijs, cultuur, sociale en/of medisch projecten of ontwikkelingshulp

Subsidies, Fondsen
Donaties, subsidies en financiële steun t.b.v. charitatieve instellingen of personen in binnen- en buitenland. Ondersteuning is bijvoorbeeld mogelijk voor het bevorderen van educatie en onderwijs, cultuur, sociale en/of medisch projecten of ontwikkelingshulp.

Toepassing

Donaties, subsidies en financiële steun t.b.v. charitatieve instellingen of personen in binnen- en buitenland. Deze instellingen of personen zijn actief op het terrein van het bevorderen van educatie en onderwijs, cultuur, sociale en/of medisch projecten of ontwikkelingshulp.

Werkgebied

Binnen- en buitenland.

Meerjarige steun

Het kan voorkomen dat gedurende meerdere jaren aan het zelfde project financiële steun wordt verleend. In zulke gevallen zal ook om een rapportage worden verzocht, die inzicht verschaft in de voortgang van het project en de aanwending van de financiële middelen.

Aanvragen

Aanvragen alleen per e-mail.

Deze punten zijn belangrijk voor het fonds

 • Algemene beschrijving stichting of organisatie
  • Welke doelen streeft je stichting na?
  • In welke landen/plaatsen is je stichting actief?
  • Op welke manier worden de doelen bereikt?
  • Wat is het jaarlijkse besteedbaar budget?
  • Hoe worden inkomsten gegenereerd?
  • Wie zit er in de organisatie?
  • Met welke andere organisaties vind er samenwerking plaats?
 • Beschrijving project of kostenpost
  • Waarvoor doe je een aanvraag?
  • Wat is de looptijd van het te sponsoren project?
  • Is het een eenmalige aanvraag of vraag je om een jaarlijkse bijdrage ter dekking van een kostenpost?
  • Wat zijn de totale kosten van project of post?
  • Welk bedrag vraag je aan het fonds?
  • Op welke manier maakt dit bedrag het verschil voor je stichting of het project?
  • Op welke manier draagt het project of je stichting bij aan de doelstellingen van het fonds?
  • Hoe wordt het eventueel resterend bedrag gefinancierd?
  • Welke andere fondsen of sponsoren worden benaderd?
 • Op welke manier vind er verslaglegging plaats?
  • Maak je u een jaarverslag of een rapportage na voltooiing van het project?
  • Wanneer is deze rapportage te verwachten?
  • Schrijf je nieuwsbrieven?
  • Zijn er financiële rapportages te overleggen?

Relevante links