Subsidie voor projecten op het gebied van kunst en wetenschappen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor kleinere en grotere projecten op het gebied van kunsten en wetenschappen, waarbij het altijd gaat om aanvullende financiële ondersteuning. Alle sectoren van de kunsten komen in aanmerking voor ondersteuning: beeldende kunst, muziek en toneel. Zowel vernieuwende als oorspronkelijke professionele kunst. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke publicaties. Hierbij is er vooral interesse voor onderzoek dat zich richt op de praktische toepasbaarheid.

Toepassing

Subsidie voor kleinere en grotere projecten op het gebied van kunsten en wetenschappen. Het fonds initieert dit zelf of honoreert aanvragen, waarbij het verstrekkende fonds uit gaat van de gedachte dat de overheid zorg draagt voor de infrastructuur voor kunst en wetenschap. De financiële bijdragen van het fonds beperken zich daarom tot aanvullende ondersteuning.

Alle sectoren van de kunsten komen in aanmerking voor ondersteuning: beeldende kunst, muziek en toneel. Zowel vernieuwende en oorspronkelijke professionele kunst, als kunstuitingen waar massa en elite elkaar ontmoeten, waar traditie, gemeenschap en beleving het vakmanschap begeleiden.

Ter bevordering van de wetenschappen komen aanvragen voor financiële bijdragen in aanmerking die wetenschappelijk onderzoek ondersteunen en publicaties mogelijk maken. Hierbij wil het fonds vooral onderzoek financieren dat zich richt op praktische toepasbaarheid.

Werkgebied

Regio Maastricht.

Voorwaarden

 • Het project heeft een aantoonbare relatie met de regio Maastricht
 • Aanvragen dienen authentiek en ondersteuningswaardig te zijn
 • Een minimale garantie voor kwaliteit en soms voor te verwachten publieke belangstelling

Restricties

Onderstaande activiteiten komen niet voor financiële ondersteuning in aanmerking,

 • Exploitatiekosten van de aanvragende instelling
 • Projecten die teveel in de particuliere sfeer liggen
 • Aanvragen die betrekking hebben op:
  • Aanschaf instrumenten
  • Studiereizen
  • Congressen
 • Activiteiten die in de commerciële sfeer ligt, zoals het maken van een cd of het houden van een benefietconcert
 • Activiteiten die te weinig inspanning vergen, bijvoorbeeld het instellen van een prijs waarvan het bedrag en de bijkomende kosten door het fonds worden gedragen

Aanvragen

Stuur een beschrijving van de activiteiten met een begroting van het project per e-mail naar het fonds.

Meesturen

 • Begroting van inkomsten en uitgaven

Beslissingsproces
Binnen vier weken na ontvangst van je e-mail krijgt je bericht over de voortgang. Het bestuur van het fonds vergadert doorgaans twee maal per jaar, het dagelijks bestuur vergadert frequenter.