Subsidie voor projecten op het gebied van mens, dier, natuur en duurzame innovatie, met een duidelijke meerwaarde

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van mens, dier, natuur en duurzame innovatie, met een duidelijke meerwaarde. De financiële ondersteuning bedraagt maximaal ca. € 10.000,- per project. De financiële ondersteuning per project bedraagt maximaal € 10.000,-. Om te borgen dat de financiële ondersteuning zoveel als mogelijk aan het project zelf besteed wordt is financiering van arbeid en overhead in principe uitgesloten.