Subsidie voor projecten op het gebied van mens, dier, natuur en duurzame innovatie, met een duidelijke meerwaarde

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van mens, dier, natuur en duurzame innovatie, met een duidelijke meerwaarde. De financiële ondersteuning bedraagt maximaal ca. € 10.000,- per project. De financiële ondersteuning per project bedraagt maximaal € 10.000,-. Om te borgen dat de financiële ondersteuning zoveel als mogelijk aan het project zelf besteed wordt is financiering van arbeid en overhead in principe uitgesloten. 

Toepassing

Eenmalige financiële ondersteuning van kleinschalige, kortlopende en goed controleerbare projecten op het gebied van mens, dier, natuur en duurzame innovatie.

Welzijn van mensen
Financieren van kleinschalige en kortlopende projecten die ondersteunend zijn aan de basisbehoefte van de mens, in Nederland en daarbuiten.

Welzijn van dieren
Financieren van kleinschalige en kortlopende projecten die bijdragen aan het welzijn van gehouden dieren, bij voorkeur in Nederland.

Welzijn van natuur
Financieren van kleinschalige en kortlopende projecten ter bevordering en ondersteuning van flora en fauna, bij voorkeur in Nederland.

Welzijn van projecten
Financieren van kleinschalige en kortlopende projecten (of delen daarvan) die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzamere wereld. 

Doelgroep

Het fonds verleent financiële steun aan instellingen, groeperingen en individuen. 

Voorwaarden

  • De projecten moeten een duidelijke meerwaarde hebben
  • Je aanvraag moet gericht zijn op bevordering van het welzijn van mens en/of dier, natuur en innovatieve duurzame
  • De steun is vooral gericht op het mogelijk maken van concrete en benoembare projecten
  • Aanvragen dienen voor aanvang van de projecten ingediend te worden

Restricties

  • Exploitatiekosten, salariskosten, kosten voor levensonderhoud en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie zijn in principe van steun uitgesloten
  • In sommige gevallen kunnen de kosten voor arbeid wel gefinancierd worden, zolang dit geen significant deel van de bijdrage vormt
  • Overheden of instellingen met een commerciële, politieke of religieuze doelstelling zijn uitgesloten

Subsidie

De financiële ondersteuning bedraagt maximaal € 10.000 per project.

Aanvragen

Online, via een aanvraagformulier op de website van het fonds (zie links).

Behandeltermijn
Om teleurstelling en problemen te voorkomen is het belangrijk je te realiseren dat de behandelingsduur van je aanvraag circa 2 maanden kan duren.
Begin dus tijdig met je aanvraag.