Subsidies
Fondsen

Subsidie voor projecten op het gebied van muziek, dans en beeldende kunst, gericht op kinderen en jongeren

Financieel ondersteunen van projecten waarbij kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met verschillende leefwerelden meer met elkaar verbonden raken via muziek, dans en beeldende Kunst. Hierbij heeft het fonds een voorkeur voor projecten waarvan de methodiek en/of vorm vernieuwend en/of overdraagbaar is of makkelijk op te schalen, of projecten waarbij nieuwe doelgroepen worden bereikt. De subsidie kan worden aangevraagd door o.a. een stichting, vereniging, vennootschap, onderneming met een culturele of sociale missie. Per project bedraagt de subsidie tussen de € 10.000 tot € 35.000. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Kinderen theater - Kinderen - Muziek - Kinderen kunst en cultuur
Jaarbudget:
Variabel
Per uitgifte
€ 10.000 - € 35.000
Indientermijn:
-
-

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Subsidie voor projecten die tot doelstelling hebben om kinderen en jongeren (4-18 jaar) middels muziek, dans en/of beeldende kunst beter voor te bereiden op hun toekomst en meer met elkaar te verbinden. 

Het fonds heeft de voorkeur voor:

 • Projecten waarin kinderen en jongeren met verschillende leefwerelden meer met elkaar verbonden raken via muziek, dans en beeldende kunst
 • Projecten waarvan de methodiek en/of vorm vernieuwend en/of overdraagbaar is of makkelijk op te schalen, of projecten waarbij nieuwe doelgroepen worden bereikt
 • Projecten gefinancierd door meerdere partijen (cofinanciering).

Doelgroep

De aanvrager dient een Nederlandse stichting, vereniging, vennootschap, onderneming met een culturele of sociale missie of ander privaat rechtspersoon zonder winstoogmerk te zijn.

Werkgebied

Koninkrijk der Nederlanden of Caribisch Nederland.

Voorwaarden

Randvoorwaarden

 • Het project dient een helder begin en een helder einde te hebben
 • Het project dient minimaal 2 maanden en maximaal 12 maanden na de peildatum (deadline van sluiting aanvraagloket) te starten
 • Het project dient plaats te vinden in het Koninkrijk der Nederlanden of Caribisch Nederland
 • Het aangevraagde bedrag dient minimaal €10.000 en maximaal €35.000 te zijn
 • Het is mogelijk dat het fonds een lager bedrag toekent dan is aangevraagd

Organisatie

 • De aanvrager dient een Nederlandse stichting, vereniging, vennootschap, onderneming met een culturele of sociale missie of ander privaat rechtspersoon zonder winstoogmerk te zijn
 • De aanvrager dient zich aan de Fair Practice Code te committeren
 • Professionaliteit: de aanvrager is een professionele kunstinstelling of een professionele maatschappelijke organisatie in samenwerking met een culturele organisatie en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindresultaat. Uit het projectplan blijkt de professionele en zakelijke kwaliteit
 • Wanneer meerdere partijen gezamenlijk een aanvraag indienen, dient er een penvoerder te worden aangewezen

Inhoudelijk

 • Het project dient bij te dragen aan de ontwikkeling van 21ste eeuwse vaardigheden bij kinderen en jongeren. Het fonds kijkt hierbij naar het ontwikkelen van de volgende vaardigheden: Creativiteit, Zelfregulering, Kritisch denken, Sociale & culturele vaardigheden, Samenwerken, Probleem oplossen, Communiceren
 • Kwaliteit: er is sprake van inhoudelijke en artistieke kwaliteit. Bij het project zijn uitsluitend professionele makers betrokken. De (educatieve) begeleiding is van aantoonbare kwaliteit
 • Actieve kunstbeoefening: in het project dient de doelgroep geactiveerd te worden om zélf te creëren en/of de betreffende kunstvorm uit te oefenen
 • Methodiek: de aanpak, activiteiten en leerdoelen worden helder beschreven. Uit de aanvraag blijkt een onderbouwde visie op educatie
 • Het fonds verwacht van haar samenwerkingspartners dat zij een veilige leeromgeving creëren voor de doelgroep
 • Alle betrokkenen die in het project met kinderen en/of jongeren werken dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te hebben. Ook dient de aanvragende organisatie te beschikken over een gedragscode
 • Doelgroep: uit de aanvraag blijkt een visie op de doelgroep. De aanvrager heeft ervaring in het werken met de doelgroep en het uitvoeren van vergelijkbare projecten. De inhoud en de vorm van het project zijn afgestemd op de belevingswereld van de doelgroep

Restricties

Het fonds financiert geen:

 • Projecten met een religieuze of politieke doelstelling
 • Projecten zonder duidelijk begin of einde
 • Reisbeurzen of individuele scholarships
 • Tentoonstellingen of voorstellingen die zonder nauwe betrokkenheid van kinderen en/of jongeren zijn gemaakt
 • Exploitatiekosten
 • Projecten voor (het plaatsen van) permanente kunstwerken in de openbare ruimte
 • Projecten van gemeenten
 • Aankoop van kunstwerken
 • Restauraties
 • Amateurkunst: projecten waarin amateurs met professionals samenwerken
 • Projecten waarin uitsluitend lesmateriaal wordt ontwikkeld

Subsidie

Per project bedraagt de subsidie tussen de € 10.000 tot € 35.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen
Over het algemeen moet je de onderstaande stukken meesturen met je aanvraag.

 • Begroting en dekkingsplan
 • Projectplan
 • Uittreksel Kamper van Koophandel
 • Statuten (indien de aanvrager een rechtspersoon is)
 • Recente jaarrekening (indien de aanvrager een rechtspersoon is, en de aanvragende rechtspersoon langer dan een jaar bestaat)

Indientermijn

 • -
 • -

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit
Onze aandacht gaat uit naar
Kunst, cultuur en media
Onderwijs
Wij zijn werkzaam in
Nederland Provincie Drenthe Provincie Flevoland Provincie Friesland Provincie Gelderland Provincie Groningen Provincie Limburg Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Holland Provincie Overijssel Provincie Utrecht Provincie Zeeland Provincie Zuid-Holland
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden