Subsidie voor projecten op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid

Subsidies, Fondsen
Verstrekt subsidies aan projecten op de terreinen sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland. De projecten dienen ondersteuning te bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en moeten ervoor zorgen dat de arbeidsparticipatie in Nederland toeneemt.

Toepassing

Subsidie voor vernieuwende projecten om mensen actief naar de arbeidsmarkt te leiden. Bijvoorbeeld door banen of leerwerkplaatsen te creëren. De projecten dienen ondersteuning te bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en moeten ervoor zorgen dat de arbeidsparticipatie in Nederland toeneemt. 

Activering
Reguliere banen en leerwerkplaatsen.

Bijdragen aan het publieke debat
Conferenties, symposia, publicaties e.d. om werkgevers, werknemers, belangenorganisaties, beleidsmakers, wetenschappers en andere belanghebbenden op de arbeidsmarkt met elkaar in gesprek te brengen.

Ontwikkeling en evaluatie van instrumenten en methodieken
Ontwikkeling van (nieuwe)instrumenten en methodieken om mensen naar de arbeidsmarkt te leiden.

Preventie
Projecten die zich richten op een effectief sociaal zekerheidsstelsel en verbeteringen van de arbeidsomstandigheden.

Voorlichting
Campagnes, websites, publicaties en andere middelen gericht op voorlichting in relatie tot sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid.

Voorwaarden

  • Je project heeft een duidelijke relatie met de bevordering van de arbeidsmarktparticipatie in Nederland
  • Je kunt aantonen of aannemelijk maken dat uw project in een behoefte voorziet en vernieuwend is
  • Voor je project zijn geen reguliere budgetten beschikbaar (bijvoorbeeld re-integratieactiviteiten)
  • Je bent een rechtspersoon

In de bijlagen kun je de uitgebreide 'Algemene voorwaarden subsidieovereenkomst' en de 'Algemene voorwaarden subsidieverlening' terugvinden.

Deadlines

Het bestuur vergadert zes maal per jaar om de spontane aanvragen te beoordelen. Dit gebeurt doorgaans in de even maanden. Aanvragen die later dan onderstaande deadlines binnenkomen, moeten wachten tot de volgende bestuursvergadering die twee maanden later plaatsvindt.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Tijdens het online invullen van je aanvraag moet je ook een apart aanvraagformulier voor het type project uploaden. Deze kun je vinden als bijlage bij deze regeling, en als link op het aanvraagformulier.

Relevante links