Subsidie voor projecten op het gebied van stalking, misbruik en huiselijk geweld

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van projecten waarmee mensen zich kunnen wapenen tegen onder andere problematiek als stalking, misbruik en huiselijk geweld. In veel gevallen zal het hierbij gaan om digitale innovaties zoals apps.

Toepassing

Subsidie voor projecten waarmee mensen zich kunnen wapenen tegen onder andere problematiek als stalking, misbruik en huiselijk geweld.

Het fonds richt zich met name op het ondersteunen van projecten gericht op het creëren van digitale innovaties waarmee mensen zelfstandig naar de oplossing van de problematiek toe kunnen werken, waarbij indien gewenst een beroep kan worden gedaan op digitale begeleiding van professionele medewerkers en vrijwilligers.

Hierbij is altijd de uiteindelijke doelstelling op veilige wijze het kunnen doen van aangifte waardoor de rechtsgang wordt bevorderd. Daarnaast streeft het verstrekkende fonds ernaar het sociale vangnet voor iedereen laagdrempelig bereikbaar te maken waarbij de kans op ontdekking door de pleger nihil is.

De aangiftebereidheid zal worden verhoogd terwijl er een flinke tijdsbesparing kan plaatsvinden bij het opnemen van aangiften.

Doelgroep

Het verstrekkende fonds richt zich voor voornamelijk, maar niet uitsluitend, op projecten gericht op slachtoffers van:

  • Huiselijk geweld
  • (Kinder) misbruik
  • Stalking
  • (Kind) ontvoering
  • (Cyber) pesten
  • Grooming
  • Sexting
  • Ouderen-mishandeling

Voorwaarden

Je aanvraag moet raakvlakken hebben met bovenstaande toepassing en doelgroep.

Aanvragen

Schriftelijk, bijvoorbeeld via e-mail.