Subsidie voor projecten op het gebied van toerisme in de provincie Utrecht, ook op het gebied van o.a. technologie

Subsidies
Leuke subsidie voor projecten op het gebied van toerisme in de provincie Utrecht, óók op het gebied van o.a. technologie. Er is subsidie beschikbaar voor projecten gericht op groei van het aantal bezoekers en bestedingen in de provincie Utrecht, toeristisch ondernemerschap en versterking en instandhouding van landelijke routenetwerken in de provincie Utrecht. Het subsidieplafond bedraagt in 2016 en in 2017 jaarlijks maximaal € 300.000. 

Toepassing

Subsidie voor projecten gericht op merkversterking en groei van het aantal bezoekers en bestedingen in de provincie Utrecht, toeristisch ondernemerschap en versterking en instandhouding van landelijke routenetwerken in de provincie Utrecht.

Voorwaarden

Merkversterking en groei van het aantal bezoekers en bestedingen in de provincie Utrecht

 • Het project richt zich op collectieve marketing en promotie met als doel meer bezoekers
 • Het project richt zich op het internationale schaalniveau
 • Het project past binnen één van de toeristische thema’s Rietveld/Mondriaan/Nijntje, militair verleden, kastelen en buitenplaatsen, fietsen
 • Het project kent een samenwerking met meerdere partners

Innovatief toeristisch ondernemerschap in de provincie Utrecht

 • Het project kent een samenwerking met meerdere partners
 • Het project heeft een aantoonbaar bovenlokaal belang
 • Het project versterkt de vindbaarheid van interessante informatie met bovenlokale relevantie voor recreanten en toeristen in de provincie Utrecht, heeft betrekking op de U-base en open data en is bijvoorbeeld gericht op het verbeteren en beter koppelen van datasets of het ontwikkelen van nieuwe digitale toepassingen
 • Het project betreft onderzoek en kennisuitwisseling en is gericht op het gebruik en de beleving van het Utrechtse recreatieaanbod van bovenlokaal niveau
 • Het project levert een vernieuwend verdienmodel op van/voor ondernemers waarbij aantoonbaar de financiering van het beheer of onderhoud van bovenlokale recreatie- of natuurgebieden aanzienlijk wordt versterkt
 • Het project levert vernieuwende product-marktcombinaties op die kwaliteit en verscheidenheid van natuur en recreatie van bovenlokaal niveau waarborgen en bij voorkeur duurzaam van aard zijn.

Versterken en instandhouden landelijke routenetwerken in de provincie Utrecht

 • Het project richt zich op het hoofdnetwerk van de LF-routes en LAW-routes voor fietsen en wandelen
 • Het project komt uitsluitend in aanmerking voor subsidie indien de routes deel uitmaakten van het Meerjarenprogramma Landelijke Routenetwerken wandelen en fietsen 2007–2013 en zijn gelegen in de provincie Utrecht
 • Het project komt uitsluitend in aanmerking voor subsidie voor zover er geen overlap is met de activiteiten van het Routebureau Utrecht.

Doelgroepen

"Merkversterking en groei van het aantal bezoekers en bestedingen in de provincie Utrecht" en "Innovatief toeristisch ondernemerschap in de provincie Utrecht"

 • Publiek-private samenwerkingsverbanden
 • Non-profit organisaties
 • Gemeenten in de provincie Utrecht
 • Regionale en stedelijke bureaus voor toerisme
 • Routebureau Utrecht (in oprichting)

Versterken en instandhouden landelijke routenetwerken in de provincie Utrecht

 • Stichting Wandelnet
 • Stichting Landelijk Fietsplatform

Subsidiebedragen

Het subsidieplafond bedraagt in 2016 en in 2017 jaarlijks maximaal € 300.000. Vanaf 2018 wordt het subsidieplafonds jaarlijks door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Aanvraagperioden

Aanvragen via tenders (vaste perioden waarin je de subsidie kan aanvragen).

Aanvragen

Via bijgaande aanvraagformulier.
Na invullen kun je het doormailen naar subsidies@provincie-utrecht.nl