Subsidie voor projecten op indologisch gebied

Subsidies, Fondsen
Subsidies voor publicaties en projecten op indologisch gebied. Daarnaast verstrekt het fonds beurzen aan veelbelovende jonge indologen op postdocniveau en zijn er beurzen voor veelbelovende promovendi aan een Nederlandse universiteit voor een bijzonder wetenschappelijk project, buitenlands werkbezoek of andere activiteit. 

Toepassing

Bevordering van het wetenschappelijk onderzoek naar het Sanskriet, andere klassieke Indische talen, Indische letterkunde, en - cultuurgeschiedenis.

Het fonds subsidieert onder meer projecten, fellowships en publicaties van wetenschappelijke geschriften en heruitgaven van bestaande werken.
Daarnaast organiseert het fonds jaarlijks de Gonda Lezing die tevens wordt gepubliceerd.

Er zijn drie soorten aanvragen mogelijk:

  • Subsidie voor een project of publicatie voor onderzoekers of wetenschappelijke uitgevers
  • Gonda Postdoc Fellowship voor veelbelovende jonge indologen op postdocniveau voor een verblijf aan het International Institute for Asian Studies (IIAS) in Leiden
  • Gonda-beurzen voor veelbelovende promovendi aan een Nederlandse universiteit voor een bijzonder wetenschappelijk project, buitenlands werkbezoek of andere activiteit

Doelgroep

Voor studenten, onderzoekers en uitgevers op het terrein van het Sanskriet, andere klassieke Indische talen, Indische letterkunde en cultuurgeschiedenis.

Voorwaarden

Zie boven.

Subsidie

Het afgelopen jaar is er 117.000 euro uitgegeven aan kosten de de doelstelling van het fonds.

Aanvragen

Aanvragen per e-mail.

Sluitingsdata elk jaar 1 april en 1 oktober.

Meesturen

  • De doelstelling en beoogde resultaten
  • De startdatum en duur van het project
  • De begroting en het aangevraagde bedrag
  • De reden waarom u een aanvraag indient bij het Gonda Fonds

Relevante links