Subsidie voor projecten op o.a. sociaal, cultureel en wetenschappelijk gebied

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op sociaal, cultureel en wetenschappelijk gebied, het mogelijk maken van wetenschappelijke en beroepsopleidingen en het ondersteunen van personen, die tengevolge van ziekte, zwakheid van geestelijke vermogens of invaliditeit in behoeftige omstandigheden verkeren. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op sociaal, cultureel en wetenschappelijk gebied.

Ook verstrekt het fonds subsidie aan instellingen of personen zodat personen die het niet kunnen betalen toch de mogelijkheid krijgen een wetenschappelijke opleiding of beroepsopleiding te volgen.

Daarnaast is er financiële ondersteuning mogelijk voor personen, die tengevolge van ziekte, zwakheid van geestelijke vermogens of invaliditeit in behoeftige omstandigheden verkeren.

Werkgebied

Rechtspersonen in de nabijheid van Rotterdam en omstreken.

Voorwaarden

Je aanvraag moet betrekking hebben op bovenstaande activiteiten.

Aanvragen

Zie contactgegevens.