Subsidie voor projecten op o.a. sociaal, cultureel en wetenschappelijk gebied

Subsidies, Fondsen, Beurzen

Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op sociaal, cultureel en wetenschappelijk gebied, het mogelijk maken van wetenschappelijke en beroepsopleidingen en het ondersteunen van personen, die tengevolge van ziekte, zwakheid van geestelijke vermogens of invaliditeit in behoeftige omstandigheden verkeren. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op sociaal, cultureel en wetenschappelijk gebied.