Subsidie voor projecten ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten gericht op ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen. De subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die gericht zijn op activiteiten van ouderen. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de aanschaf van spel- en activiteitenmateriaal, projecten gericht op het bevorderen van beweging en actief bezig zijn en bijvoorbeeld het huren van (rolstoel)bussen, voor zover dat niet via de gemeentelijke Wmo gedaan kan worden. Dit is de laatste kans voor je om deze subsidie aan te vragen! Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen, of per post.

Toepassing

Subsidie voor projecten voor ouderen in verpleeg- of verzorgingshuizen. De subsidie kan worden aangevraagd voor o.a. onderstaande activiteiten.

 • Spel- en activiteitenmateriaal.
 • Speciale tuininrichting, zoals verhoogde plantenbakken of goed tuinmeubilair voor oudere bewoners.
 • Projecten die beweging en actief bezig zijn bevorderen.
 • (rolstoel)Bussen. Let wel: in uw aanvraag kijken we ook naar de financieringsmogelijkheden vanuit de gemeente via de Wmo

Doelgroep

Verpleeg- en verzorgingshuizen.

Voorwaarden

 • De aanvraag moet worden gedaan door een verpleeg- of verzorgingstehuis voor projecten gericht op ouderen

Restricties

Onderstaande activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • Exploitatiekosten
 • Kosten voor gebruikelijke zorgverlening
 • Bouw- en verbouwingskosten
 • Inventaris die logischerwijs uit het reguliere budget van de zorginstelling zou komen
 • Wetenschappelijke publicaties en promotieonderzoeken
 • Vakanties en uitstapjes
 • Aanvragen ten behoeve van ondernemingen c.q. met een commercieel karakter

Aanvragen

Stuur je subsidieaanvraag naar Shirley van Voorst via mail s.vanvoorst@ouderenfonds.nl of post.

Meesturen

 • Projectplan
 • Begroting
 • Dekkingsplan
 • Begeleidende brief

Behandelingstermijn aanvraag
Het fonds streeft er naar om je binnen 3 weken te laten weten of uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Als ze dit doen, vragen ze extra informatie bij je op (zoals kopie statuten en inschrijving bij de Kamer van Koophandel).
Hierna hoor je binnen 4 tot 6 weken of je aanvraag wordt gehonoreerd en welke bijdrage je ontvangt.