Subsidie voor projecten tegen illegale handel

Fondsen,
Sponsoring
Subsidie om publieke, private en niet-gouvernementele organisaties te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten tegen illegale handel. De initiatiefnemer heeft 100 miljoen dollar toegezegd om de eerste drie subsidierondes te financieren. De subsidie kan o.a. betrekking hebben op het ontwikkelen van veelbelovende technologische oplossingen, met het potentieel om de grenscontrole te verbeteren, capaciteitsopbouw voor rechtshandhavings- en justitiële academies, ondersteunen van organisaties die initiatieven uitvoeren op het gebied van slachtofferbescherming en herstelrecht, bevordering van het publieke bewustzijn en de uitwisseling van goede praktijken en internationale samenwerking op het gebied van illegale handel en projecten gericht op het beperken van de dreiging van illegale handel. Het totale aangevraagde budget per project kan variëren van 100.000 tot 750.000 dollar, en de looptijd van elk project kan tot twee jaar bedragen.

Toepassing

Subsidie voor projecten die tot doel hebben illegale handel te verminderen of te voorkomen en de negatieve gevolgen ervan voor individuen, hun families en gemeenschappen tegen te gaan.

Projecten kunnen betrekking hebben op de volgende gebieden:

 • Het verstrekken van uitrusting en/of het ontwikkelen van veelbelovende technologische oplossingen, met het potentieel om de grenscontrole te verbeteren
 • Capaciteitsopbouw voor rechtshandhavings- en justitiële academies
 • Ondersteunen van organisaties die specifieke initiatieven uitvoeren op het gebied van slachtofferbescherming en herstelrecht
 • Bevordering van het publieke bewustzijn, de uitwisseling van goede praktijken en internationale samenwerking op het gebied van kwesties die verband houden met illegale handel
 • Te midden van de COVID-19-pandemie erkent PMI IMPACT het belang van gezondheidsbeveiliging en staat het ook open voor projecten die erop gericht zijn de bedreigingen van illegale handel in dit domein te beperken en het publiek bewust te maken

Het voorgestelde project moet overeenkomen met een van de vijf onderwerpen:

 • Onderwerp 1: Grenscontrole
  • Subthema 1.1: Levering van uitrusting aan de grens Subthema 1.2: Ondersteuning van de ontwikkeling van innovatieve technologische oplossingen
  • Subthema 1.3: Beheer en beleid van grenscontroles
 • Onderwerp 2: Capaciteit opbouwen
  • Subthema 2.1: Opleiding voor wetshandhavings- en justitiële academies
  • Subthema 2.2: Ontwikkeling van systeemdynamische modellen voor illegale handel
 • Onderwerp 3: Herstelrecht en bescherming van slachtoffers
 • Onderwerp 4: Netwerken, bewustwording en internationale samenwerking
 • Onderwerp 5: COVID-19 en de dreiging van illegale handel
  • Subthema 5.1: Innovatie en technologie Subthema 5.1: Bewustwording van het publiek

Doelgroep

De regeling staat open voor projectvoorstellen van openbare, particuliere of non-profitorganisaties, waaronder overheidsorganisaties, internationale organisaties, verenigingen, academische instellingen en bedrijven.

Werkgebied

Aanvragers kunnen overal ter wereld gevestigd zijn; alle voorstellen moeten echter betrekking hebben op het thema van de financieringsronde en zich richten op een van de voorgestelde onderwerpen.

Restricties

Aanvragers mogen geen individuen, tabaks- of elektronische sigarettenfabrikanten zijn, of worden gecontroleerd door of behoren tot dezelfde groep bedrijven als een tabaks- of elektronische sigarettenfabrikant.

Subsidie

Het totale aangevraagde budget per project kan variëren van 100.000 tot 750.000 dollar, en de looptijd van elk project kan tot twee jaar bedragen.
Elke aanvrager mag slechts één projectvoorstel indienen in een cyclus van de derde financieringsronde, met inachtneming van de voorgestelde indieningstermijnen.

Aanvragen

Vul bijgaande "concept note" in, en mail het binnen de aanvraagperiode naar het bureau van de verstrekker: impact@pmi.com

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand