Subsidie voor projecten van algemeen maatschappelijk belang en projecten die de beeldvorming rondom de tuinbouw bevorderen

Subsidies,
Fondsen
Financieel ondersteunen van initiatieven en projecten in de samenleving, binnen het werkgebied van het fonds. Daarnaast verleent het fonds financiële steun aan projecten gericht op de beeldvorming rondom glastuinbouw. Per jaar is er ca. € 25.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier kun je vervolgens naar het fonds mailen.

Toepassing

Het ondersteunen van projecten in de samenleving op gebied van kunst, cultuur, het sociaal-maatschappelijk terrein, historisch erfgoed,  recreatie, gezondheid, educatie, beroepsoriëntatie en projecten omtrent beeldvorming van het glastuinbouwcluster . 

Werkgebied

Regio Westland, Midden-Delfland  en Hoek van Holland.

Voorwaarden

 • Het project moet voorkomen en/ of plaatsvinden in het werkgebied of in ieder geval direct ten goede komen aan mensen in het werkgebied.
 • Aanvragen van natuurlijke personen komen niet voor inwilliging in aanmerking.
 • Het project mag niet reeds gestart of gerealiseerd zijn op het moment dat op de aanvraag nog een beslissing moet worden genomen. Afwijking hiervan is mogelijk in verband met de vergaderdata van het bestuur.
 • Het doel van het project moet algemeen geaccepteerd kunnen worden en mag geen uitgesproken politiek of religieus karakter hebben.
 • Het project moet een breed maatschappelijk belang dienen.
 • De kosten moeten tegen het gestelde doel opwegen; 
 • De overheid c.q. een reguliere overheidstaak komt, uitzonderingen daarlaten, niet in aanmerking voor een donatie.
 • De aan de aanvraag ten grondslag liggende begroting moet redelijk zijn. 

Restricties

 • Aanvragen die betrekking hebben op sportactiviteiten of regulier onderwijs komen niet in aanmerking.
 • Een aanvraag voor een kerkgenootschap wordt niet gehonoreerd. Hierop kan alleen een uitzondering worden gemaakt indien de aanvraag betrekking heeft op het Kerkgebouw of de inrichting daarvan en het gebouw of het betreffende onderdeel van de inrichting is aangewezen als rijksmonument. Bovendien moet er sprake zijn van een multi cultureel gebruik van het gebouw.

Subsidie

Per jaar is er ca. € 25.000 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier.
Het ingevulde aanvraagformulier kun je vervolgens naar het fonds mailen.

Meesturen

 • Volledige  projectomschrijving
 • Gespecificeerde begroting en dekkingsplan
 • Overzicht van de andere instellingen waar ook een aanvraag is ingediend voor het project
 • Motivatie waarom het project niet (volledig) uit eigen middelen betaald kan worden
 • Meest recente jaarrekening(balans en exploitatierekening)
 • Meest recent jaarverslag en algemeen informatie over Uw organisatie
 • Kopie van statuten
 • Naam van de contactpersoon met het telefoonnummer waar deze overdag te bereiken is

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand