Subsidie voor projecten van algemeen maatschappelijk belang met een charitatieve doelstelling

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een charitatieve doelstelling en/of inslag.

Toepassing

Financieel ondersteunen van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een charitatieve doelstelling en/of inslag. Hieronder vallen onder meer (maar niet beperkt tot) projecten op sociaal-maatschappelijk gebied alsmede die op het gebied van educatie, gezondheid, kunst en cultuur, natuur en milieu, sport en recreatie.

Voorwaarden

  • De aanvrager moet een rechtspersoon zijn, zonder wintoogmerk
  • De aanvraag moet betrekking hebben op bovengenoemde soort activiteiten.

Werkgebied

Nederland

Aanvragen

Zie contactgegevens.