Subsidie voor projecten voor jongeren en ouderen

Subsidies, Fondsen
Het R.C. Maagdenhuis verstrekt financiële steun voor projecten voor jongeren en ouderen in Nederland, de voormalige Nederlandse Antillen, Senegal, Togo en Suriname.

Toepassing

Financieel ondersteunen van maatschappelijke projecten voor met name jongeren ouderen. Men richt zich hierbij op onderstaande aandachtsgebieden.

Aandachtsgebieden

Ontmoeting en zingeving

 • Stimuleringsprogramma De Ontmoeting
 • Levensvragen
 • Activering ouderen

Empowerment

 • Reclassering
 • Slachtoffers huiselijk geweld
 • Tienermoeders
 • Slachtoffers van pesten

Versterking informele groepen

 • Van hulpverlening naar informele zorg
 • Ontmoeting en participatie
 • Coöperatieve verenigingen

Aanvulling op onderwijs

 • Huiswerkbegeleiding
 • Weekendscholen
 • Educatieve programma's en praktijkonderwijs
 • Internaten
 • Preschool
 • Bouwkundige projecten onderwijs

Verbetering levensomstandigheden

 • Inkomengenererende projecten
 • Vrouwengroepen in de landbouw
 • Verbetering productiemethoden

Hulp aan kwetsbare groepen

 • Thuisadministratie en schuldhulp
 • Van jeugdzorg naar gezin
 • Dak- en thuislozen
 • Noodhulp
 • Asielzoekers
 • Bijzondere zorg

Buitenland

 • Senegal en Togo
 • Suriname

Aanvragen subsidie

Togo, Senegal of Suriname
Kan alleen via het e-mailadres info@maagdenhuis.nl of per reguliere post worden ingediend.

Nederland
Bij voorkeur online, via formulier op de website van het fonds.
Voordat je een aanvraag kunt indienen moet je eerst een 'Quick scan' invullen. Als de quick scan aangeeft dat je project in principe zou kunnen passen binnen de doelstellingen kun je online een aanvraag indienen