Subsidie voor projecten voor jongeren en ouderen

Subsidies, Fondsen

Het R.C. Maagdenhuis verstrekt financiële steun voor projecten voor jongeren en ouderen in Nederland, de voormalige Nederlandse Antillen, Senegal, Togo en Suriname.

Toepassing

Financieel ondersteunen van maatschappelijke projecten voor met name jongeren ouderen. Men richt zich hierbij op onderstaande aandachtsgebieden.

Aandachtsgebieden

Ontmoeting en zingeving

  • Stimuleringsprogramma De Ontmoeting
  • Levensvragen
  • Activering ouderen

Empowerment