Subsidies
Fondsen

Subsidie voor projecten voor militairen, veteranen en hun thuisfront

Subsidie voor projecten die zich richten op het welzijn van uitgezonden militairen, veteranen die mede ten gevolge van hun uitzending mentale schade hebben opgelopen en op het welzijn van hun beider thuisfront. Non-profit organisaties, bij voorkeur met een ANBI registratie, die aantoonbare ervaring in het werkgebied hebben, komen in aanmerking. Je kunt de subsidie het hele jaar door per e-mail aanvragen.

Jaarbudget:
€ 69.054
Per uitgifte
Afhankelijk van aanvraag
Indientermijn:
Doorlopend

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Financiële bijdrage voor activiteiten gericht op het verbeteren van het psychosociaal en geestelijk welzijn van militairen, veteranen en van hun thuisfront (partner en kinderen) en gericht op het bevorderen van hun levensmotivatie.

In het bijzonder richt het fonds zich op het welzijn van uitgezonden militairen en op dat van veteranen die mede ten gevolge van hun uitzending mentale schade hebben opgelopen en op het welzijn van hun beider thuisfront.

Doelgroep

Non-profit organisaties, bij voorkeur met een ANBI registratie, die aantoonbare ervaring in het werkgebied hebben.

Werkgebied

De regeling is in Nederland van toepassing.

Voorwaarden

Je aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • een aantoonbaar en bestendig positief effect op het welzijn van de doelgroepen;
 • De geplande activiteiten moeten potentieel doeltreffend zijn, d.w.z. zij moeten voldoende substantiële en structurele verbeteringen van het welzijn van de doelgroep bewerkstelligen.
 • De beschrijving en uitvoering ervan moeten verantwoord worden in termen van het beoogde en het gerealiseerde resultaat en de beoogde en gerealiseerde impact.
 • Het resultaat en de impact moeten meetbaar, significant, evident en bestendig zijn.

De volledige voorwaarden staan in het document 'projectcriteria', zie bijlagen.

Restricties

In onderstaande situatie zal geen subsidie worden verstrekt:

 • Het betreft geen instandhoudingsubsidies of vergoeding van exploitatiekosten;
 • De projecten zijn niet gericht op het taakgebied van Defensie;
 • Het zijn geen projecten die tot de verantwoordelijkheid van Defensie als werkgever of als primair verantwoordelijke partij (t.g.v. veteranenwet) behoren.
 • Het zijn geen projecten die aanspraak maken op structurele financiële ondersteuning van de overheid of van andere organisaties in de publieke sector;
 • De betreffende activiteit(en) zijn niet uitbesteedt aan derden, maar worden zelf uitgevoerd en er wordt zelf eindverantwoordelijkheid voor gedragen.

Subsidie

 • Klein: tot € 3.000; eenmalig
 • Middelgroot: € 3.000 - € 10.000; eenmalig
 • Groot: € 10.000 - € 50.000; per jaar, eventueel meerdere jaren

Aanvragen

Je kunt de subsidie aanvragen door de onderstaande informatie, zie Meesturen, in een gangbaar digitaal formaat per e-mail naar het fonds te versturen.

Let op: Het verdient aanbeveling contact op te nemen met het fonds voor u de aanvraag gaat opstellen.

Daarbij moet je rekening houden met de volgende beoordelingstermijnen: Voor aanvragen in de categorie

 • Klein: 3 maanden
 • Middelgroot: 4 maanden
 • Groot: 6 maanden

Meesturen

 • Elke subsidieaanvraag moet dusdanig onderbouwd zijn dat Hulp voor Helden de hierboven genoemde criteria eenvoudig kan toetsen.
 • Een heldere projectbeschrijving, met informatie over: de doelgroep en haar probleem of behoefte, de beoogde activiteiten, het beoogde resultaat en de beoogde impact, het plan en de planning en een projectbegroting.
 • Het begin en eindpunt van een project of programma moeten duidelijk vastgesteld zijn.
 • Informatie over de aanvragende organisatie: kopie ANBI beschikking, actueel beleidsplan, recent jaarverslag, organisatiewerkplan en begroting voor het lopend jaar.
 • De geplande start van de activiteit waarvoor steun wordt gevraagd, moet tenminste enkele weken na de datum liggen waarop het bestuur van Hulp voor Helden besluit over de subsidie.

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit
Onze aandacht gaat uit naar
Maatschappij en samenleving
Zorg en welzijn
Wij zijn werkzaam in
Nederland Provincie Drenthe Provincie Flevoland Provincie Friesland Provincie Gelderland Provincie Groningen Provincie Limburg Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Holland Provincie Overijssel Provincie Utrecht Provincie Zeeland Provincie Zuid-Holland
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden