Subsidie voor projecten water, dijken, watergangen en landschap

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning van projecten die te maken hebben met de beleving van water op. Het kan hierbij gaan om recreatie op of rondom het water, maar ook om cultuurhistorische projecten of projecten op het gebied van landschap. Je aanvraag moet minimaal € 1.000 bedragen.