Subsidie voor rekentijd op nationale geavanceerde computersystemen

Subsidies, Beurzen
Subsidie waarmee onderzoekers, onderzoeksgroepen en onderzoeksinstituten toegang kunnen krijgen tot rekentijd op de de geavanceerde nationale computersystemen HPC Cloud, Lisa, Cartesius (CPU), Cartesius (GPU-cluster), en Grid.

Toepassing

Met supercomputers kunnen grote rekenproblemen worden opgelost. In Nederland zijn verschillende computersystemen beschikbaar voor landelijk gebruik en in beheer bij SURFsara: HPC Cloud, het nationale rekencluster Lisa, de Cartesius supercomputer en de Grid infrastructuur. Het financieringsinstrument Rekentijd Nationale Computersystemen financiert toegang tot deze nationale computervoorzieningen.

Doelgroep

Onderzoekers van de volgende kennisinstellingen kunnen aanvragen indienen:

 • Nederlandse universiteiten
 • Universitair Medisch Centra
 • KNAW-instituten
 • NWO-instituten
 • Nederlandse hogescholen
 • Nederlands Kanker Instituut
 • Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
 • NCB Naturalis
 • Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen
 • Onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble
 • De aan SURF Coöperatie deelnemende instellingen: KNMI, RIVM, TNO, Nationaal Archief, Koninklijke Bibliotheek, Universiteit voor Humanistiek, Politieacademie

Voorwaarden

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • Organisatie van het project
 • Wetenschappelijke aspecten van het project
 • Noodzaak van toegang tot een supercomputer
   

Zie voor aanvullende voorwaarden en procedure ook de 'Call for Proposal' in de bijlage,

Aanvragen subsidie

Online, via de website van de verstrekker (zie links).