Subsidie voor rijksmonumenten in de provincie Utrecht die geen monumenten zijn

Subsidies, Fondsen
Fonds specifiek ingesteld om bij te dragen aan de restauratie van monumenten. Vanaf 2013 richt het fonds zich vooral op het verstrekken van subsidie voor de restauratie van buitenplaatsen.

Toepassing

Het Fonds Erfgoedparels (ook bekend als het Parelfonds) is ingesteld door Provinciale Staten van de provincie Utrecht om bij te dragen aan de restauratie van monumenten binnen de provincie Utrecht.

Momenteel richt men zich vooral op het verstrekken van subsidie aan buitenplaatsen in de provincie Utrecht.

Daarnaast is er subsidie verstrekt voor grootschalige restauraties in de categorieën kerken, industrieel erfgoed en historische buitenplaatsen.

Voorwaarden

De Utrechtse Erfgoedmonitor is de basis voor de selectie. De monitor geeft de restauratiebehoefte per rijksbeschermd object aan.

Daarnaast worden de volgende beleidsmatige criteria meegewogen:

de ligging van de buitenplaats in een zone van provinciaal belang conform PRS;
de mate van toegankelijkheid voor publiek en de recreatieve mogelijkheden;
de mate van cofinanciering door de eigenaar zelf en door andere fondsen en subsidiegevers;
eigen inkomsten en vermogen van de eigenaar;
de aansluiting bij bredere gebiedsprogramma’s;
het creëren van leerlingplekken voor het restauratievak.

Subsidiebudget

Via de Cultuurnota is 2,3 miljoen per jaar gereserveerd voor het Fonds Erfgoedparels, waarvan 1,5 miljoen binnen dit budget afkomstig is uit gedelegeerd rijksgeld.

Meer informatie

Online, via de website van het fonds (zie links).