Subsidie voor rijksmonumenten in de provincie Utrecht die geen monumenten zijn

Subsidies, Fondsen

Fonds specifiek ingesteld om bij te dragen aan de restauratie van monumenten. Vanaf 2013 richt het fonds zich vooral op het verstrekken van subsidie voor de restauratie van buitenplaatsen.

Toepassing

Het Fonds Erfgoedparels (ook bekend als het Parelfonds) is ingesteld door Provinciale Staten van de provincie Utrecht om bij te dragen aan de restauratie van monumenten binnen de provincie Utrecht.

Momenteel richt men zich vooral op het verstrekken van subsidie aan buitenplaatsen in de provincie Utrecht.