Subsidie voor Rotterdamse instellingen en projecten, actief op o..a maatschappelijk gebied

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor Rotterdamse instellingen en projecten op het gebied van volksontwikkeling en vormingswerk, sport en recreatie, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, wetenschap, kunst en cultuur, kinderbescherming en kinderzorg, bouwkunde alsmede natuur en milieu.

Voorwaarden

  • Projecten moeten plaatsvinden in Rotterdam.
  • Projecten dienen betrekking te hebben op  volksontwikkeling en vormingswerk, sport en recreatie, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, wetenschap, kunst en cultuur, kinderbescherming en kinderzorg, bouwkunde of natuur en milieu.
  • Minimaal drie maanden voor aanvang van het project indienen.

Aanvragen

Via aanvraagformulier (zie bijlagen), of direct aanvragen via website van het fonds (zie links).

Wanneer je de subsidie online gaat aanvragen kun je direct zien of je in aanmerking komt voor subsidie.

Meesturen

  • Begeleidende brief en/of projectplan
  • Kopie statuten
  • Gespecificeerde begroting en dekkingsplan
  • Uittreksel van de Kamer van Koophandel waaruit huidige bestuurssamenstelling blijkt
  • Laatstverschenen jaarrekening of financieel jaarverslag
  • Laatstverschenen jaarverslag van je activiteiten