Subsidies
Fondsen

Subsidie voor samenwerking culturele en sociale organisaties

Subsidie voor het stimuleren van cultuurparticipatie door mensen voor wie in de huidige samenleving cultuurparticipatie niet vanzelfsprekend is. Dit doet het Fonds door het mede mogelijk maken van activiteiten, waarbij het cultureel en het sociaal domein en cultuurmakers samenwerken aan cultuur voor iedereen. Deze regeling kent twee sporen en de mogelijkheid van de open oproep waarbinnen een subsidieaanvraag kan worden ingediend. De subsidie kan worden aangevraagd door culturele instellingen, instellingen in het sociale domein en door professionals in het sociale en culturele domein. Daarnaast worden als samenwerkingspartners ook zelforganisaties in het cultureel of sociaal domein en onderwijsinstellingen die samenwerken met een instelling of professional binnen het culturele of sociale domein. De subsidie is afhankelijk van het gekozen spoor maximaal tussen de € 25.000 en € 125.000 per aanvraag. Je kunt de subsidie online aanvragen binnen de aanvraagperioden.

Jaarbudget:
€ 3.440.000
Per uitgifte
€ 2.500 - € 125.000
Indientermijn:
-

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Subsidie voor projecten gericht op het stimuleren van cultuurparticipatie door mensen voor wie in de huidige samenleving cultuurparticipatie niet vanzelfsprekend is. Dit doet het fonds door het mede mogelijk maken van activiteiten, waarbij het cultureel en het sociaal domein en cultuurmakers samenwerken aan cultuur voor iedereen.

Deze regeling kent twee sporen en de mogelijkheid van de open oproep waarbinnen een subsidieaanvraag kan worden ingediend:

 1. spoor 1: try-out

 2. spoor 2: ontwikkeltrajecten, zoals bedoeld in paragraaf 3;

 3. Open Oproep

Spoor 1: Try-out
Subsidie voor een onderzoek, experiment of proefsituatie waarbij concrete activiteiten met de doelgroep worden uitgevoerd. De aanvrager richt zich op een activiteit vanuit samenwerking tussen het cultureel en het sociaal domein. Deze activiteit heeft als doel om drempels ten aanzien van cultuurparticipatie weg te nemen.

Spoor 2: Ontwikkeltrajecten
Subsidie voor spoor 2 kan worden aangevraagd voor een ontwikkeltraject waarbij leren en verbeteren centraal staan. Dit traject omvat achtereenvolgens een aantal van de door de aanvrager omschreven fasen, zoals onderzoek, ontwikkeling, uitvoering, evaluatie, doorontwikkeling en borging. De aanvrager richt zich op een activiteit vanuit samenwerking tussen het cultureel en het sociaal domein, die met de doelgroep wordt uitgevoerd. De activiteit heeft als doel om drempels ten aanzien van cultuurparticipatie weg te nemen.

Open Oproep
Extra mogelijkheden voor aanvragers om aan te sluiten bij specifieke thema’s op het gebied van cultuurparticipatie, in samenwerking tussen het cultureel en het sociaal domein.

Bij de bekendmaking van de Open Oproep wordt vermeld voor welke activiteit of activiteiten een aanvraag kan worden ingediend.

Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door een in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde:

 • Culturele instelling die bij de aangevraagde activiteiten samenwerkt met een instelling of professional in het sociaal domein
 • Instelling in het sociaal domein die bij de aangevraagde activiteiten samenwerkt met een cultureel professional of een culturele instelling
 • Professional in het cultureel domein die bij de aangevraagde activiteiten samenwerkt met een instelling of professional in het sociaal domein; of
 • Professional in het sociaal domein die bij de aangevraagde activiteiten samenwerkt met een culturele instelling of een cultureel professional

Als samenwerkingspartners worden ook erkend:

 • Zelforganisaties zonder rechtspersoonlijkheid in het cultureel of sociaal domein; of
 • Onderwijsinstellingen die samenwerken met een culturele instelling, met een instelling in het sociaal domein, of met een professional in het cultureel of sociaal domein; dit geldt alleen voor naschoolse activiteiten, tenzij het fonds een uitzondering toestaat voor onderwijsinstellingen waar binnen- en naschoolse activiteiten door elkaar heen plaatsvinden

Instellingen met een provinciale, door de overheid gefinancierde opdracht om het culturele veld te ondersteunen kunnen geen subsidie aanvragen. Zij kunnen wel samenwerkingspartner zijn mits hun werkzaamheden niet worden gefinancierd vanuit de subsidieaanvraag.

Werkgebied

De regeling is in Nederland van toepassing.

Voorwaarden

 • Een aanvrager kan per indieningstermijn voor maximaal:
  • Éen spoor een aanvraag indienen; of
  • Éen aanvraag indienen voor de Open Oproep
 • Het fonds verstrekt alleen subsidie als de aanvrager:

  • Aantoont dat er een begrotingstekort is en dat ondersteuning door het fonds nodig is

  • De mogelijkheid onderzoekt van andere inkomsten dan de gevraagde subsidie, rekening houdend met de aard van het project of de activiteiten
  • Aannemelijk maakt dat de beschikbare financiële middelen, samen met de subsidie van het fonds, voldoende zijn om het project of de activiteiten uit te voeren
 • De hoogte van de subsidie dient in redelijke verhouding te staan tot de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd

 • Alleen kosten die direct verband houden met de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd komen voor subsidie in aanmerking

 • Maximaal 7% van de totale kosten van het project mag worden besteed aan onvoorziene kosten

 • Voor aanvragers gevestigd in Europees Nederland geldt dat maximaal 20% van de totale kosten van het project kan worden besteed aan materiële investeringen, tenzij het Fonds op grond van bijzondere omstandigheden aanleiding ziet om hiervan af te wijken

 • Aanvragers gevestigd in het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen tot en met 40% van de totale kosten van het project aanvragen voor materiële investeringen, tenzij het Fonds op grond van bijzondere omstandigheden aanleiding ziet om hiervan af te wijken

 • In afwijking van het Algemeen Subsidiereglement kunnen aanvragers gevestigd in het Caribisch deel van het Koninkrijk de kosten voor het omwisselen van valuta voor het uitvoeren van het project opnemen in de subsidieaanvraag

Beoordelingscriteria Spoor 1: Try-out

 • Inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten in relatie tot het doel van de regeling

 • Organisatorische kwaliteit; en

 • Kwaliteit van de samenwerking

 Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient een aanvraag op alle criteria als voldoende te zijn beoordeeld.

Beoordelingscriteria Spoor 2: Ontwikkeltrajecten

 

 • Inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten in relatie tot het doel van de regeling

 • organisatorische kwaliteit

 • De beoogde ontwikkeling binnen het project en de manier waarop de samenwerking daaraan bijdraagt

Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient een aanvraag op alle criteria als voldoende te zijn beoordeeld.

Restricties

 • Het fonds weigert subsidie als:
  • Voor dezelfde activiteiten al subsidie is of zal worden verleend:
   • Door het fonds
   • Door een van de andere rijkscultuurfondsen
   • Op grond van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid; of
   • Op grond van de Erfgoedwet
  • De activiteiten of projecten waarvoor subsidie wordt gevraagd op het moment van de aanvraag al worden uitgevoerd
  • De aanvraag wordt ingediend door een uitgeverij of omroeporganisatie
  • De aanvraag is voor een seriële productie, waaronder een project dat niet eenmalig door één instelling of persoon wordt georganiseerd, maar een serie is van gelijksoortige aanvragen
  • De aanvrager failliet is verklaard of redelijkerwijs te verwachten is dat dat binnenkort gebeurt
  • De aanvraag onvoldoende aansluit bij het doel van de regeling.
 • Het fonds weigert subsidie aan derden als die in opdracht werken van natuurlijke personen of rechtspersonen die niet aanmerking komen voor een subsidie
 • Het fonds kan subsidie weigeren als aanvragers in de jaren voorafgaand aan de aanvraag subsidie van het fonds hebben ontvangen en toen niet, of niet helemaal, hebben voldaan aan de subsidie- verplichtingen.

Subsidie

Spoor 1: Try-out
Minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 per aanvraag.
Maximaal 80% van de totale projectkosten

Spoor 2: Ontwikkeltrajecten
Minimaal € 25.000 en maximaal € 125.000 per aanvraag.
Maximaal 80% van de totale projectkosten

Open Oproepen
De subsidies voor projecten op grond van deze paragraaf zijn verdeeld in drie categorieën:

 • Categorie 1: maximaal tot € 25.000

 • Categorie 2: minimaal € 25.000 tot maximaal € 50.000

 • Categorie 3: minimaal € 50.000 tot maximaal € 100.000

Het fonds vermeldt bij publicatie van de Open Oproep binnen welke categorie deze valt.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).
Voor het indien van een aanvraag is een account bij het fonds vereist; het aanmaken daarvan duurt enkele dagen.

Meesturen

 • Projectplan voor de gehele looptijd van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd
 • Ondertekend samenwerkingsdocument en een sluitende begroting inclusief dekkingsplan
 • Wat betreft het projectplan geldt voor spoor 1 een maximaal aantal woorden van 2.500, en voor spoor 2 een maximaal aantal woorden van 5.000. Het maximaal aantal woorden van het projectplan voor de Open Oproep wordt bekendgemaakt bij de publicatie ervan. Voor de begroting wordt de modelbegroting van het Fonds gebruikt
 • Als de aanvrager een zelfstandig professional is, maken een curriculum vitae en een recent uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel deel uit van de aanvraag
 • Een aanvraag voor een bijdrage van meer dan € 50.000 gaat ook vergezeld van de jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar. Als de aanvrager deze niet kan overleggen, wordt dit toegelicht in de aanvraag. Vervolgens neemt het fonds daarover een beslissing.

 

Indientermijn

 • -

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit
Onze aandacht gaat uit naar
Kunst, cultuur en media
Maatschappij en samenleving
Wij zijn werkzaam in
Nederland Provincie Drenthe Provincie Flevoland Provincie Friesland Provincie Gelderland Provincie Groningen Provincie Limburg Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Holland Provincie Overijssel Provincie Utrecht Provincie Zeeland Provincie Zuid-Holland
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden