Subsidie voor samenwerking tussen innovatieve en technologische organisaties en culturele en creatieve organisaties

Subsidies,
Prijzen
Subsidie voor innovatieve samenwerking tussen industrie, technologie of innovatie projecten enerzijds en artistieke en creatieve organisaties en projecten anderzijds om door deze samenwerking nieuwe wegen voor innovatie te openen. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor artistiek onderzoek en artistieke werken waarvan de toepassing door de kunsten een groot potentieel heeft om het gebruik, de toepassing of de perceptie van technologie te beïnvloeden of te veranderen. Doelstelling van de verstrekker is de bevordering van samenwerking tussen technologie enerzijds en innovatie en artistieke projecten en organisaties anderzijds, gericht op het stimuleren van creatieve innovatie. Hoewel dit initiatief gestart is in Europa is aanmelding vanuit de hele wereld mogelijk. Er zijn in totaal twee prijzen van elke € 20.000 beschikbaar. Je kunt je online aanmelden, gedurende de looptijd van de regeling.

Toepassing

Prijs van de Europese Commissie ter bevordering van samenwerking tussen technologie en innovatie en artistieke projecten en organisaties, gericht op het stimuleren van creatieve innovatie. 
Door de Europese Commissie wordt creatieve innovatie beschouwd als precies wat nodig is om de sociale, ecologische en economische uitdagingen waarvoor Europa zich in de nabije toekomst gesteld zal zien, het hoofd te bieden.

De rol van kunstenaars wordt dus niet langer alleen gezien als het verspreiden van wetenschappelijke en technologische kennis en vaardigheden onder het grote publiek, maar veel meer als een soort katalysator die innovatieve processen kan inspireren en op gang brengen. De artistieke praktijk van creatieve exploratie en experimentele toe-eigening van nieuwe technologieën heeft een verreikend potentieel om bij te dragen tot de ontwikkeling van nieuwe producten en nieuwe economische, sociale en bedrijfsmodellen.

De prijs richt zich dan ook op artistieke werken die de manier waarop we naar technologie kijken beïnvloeden of veranderen, en op innovatieve vormen van samenwerking tussen de ICT-sector en de wereld van kunst en cultuur.

Doelgroep

De regeling staat open voor kunstenaars/creatieve professionals of de betrokken onderzoekers/bedrijven uit de hele wereld.

Hierbij kun je o.a. denken aan:

 • Baanbrekende samenwerkingen en projecten die zowel door technologie als door de kunsten worden aangestuurd. Puur artistieke of technologisch gedreven projecten zijn niet de focus van deze competitie
 • Alle vormen van artistieke werken en praktijken met een sterke link naar innovatie in technologie, bedrijfsleven en/of maatschappij; bovendien beperkt de verstrekker zich niet tot een bepaald genre zoals mediakunst en digitale kunst
 • Alle vormen van technologisch en wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling die door kunst zijn geïnspireerd of waarbij kunstenaars als katalysatoren van nieuwe denkwijzen zijn betrokken
 • De verstrekker verheugt zich op inzendingen uit een breed scala van vakgebieden en disciplines. Onder meer projecten op het gebied van nieuwe mediatoepassingen, mens-computerinteractie, machinaal leren, biotechnologie, kunst & wetenschap, groene technologieën, materiaalonderzoek, slimme steden en burgeremancipatie, robotica, kwantumtechnologie en nog veel meer zijn van harte welkom om zich in te schrijven

Kijk ter inspiratie eens naar onze brede waaier van winnaars, eervolle vermeldingen en nominaties van de afgelopen jaren

Werkgebied

Internationaal.
Hoewel het een initiatief is van de Europese Commissie is deelname niet beperkt tot de Europese landen. Aanmelding is mogelijk vanuit landen uit de hele wereld.

Voorwaarden

Beoordelingscriteria

 • Kwaliteit van het artistieke onderzoek en de potentiële invloed ervan op de technologie
 • Kwaliteit en succes van de samenwerking tussen kunst en technologie
 • Kwaliteit en intensiteit van het verband met innovatie, onderwijs, sociale integratie of duurzaamheid
 • Kwaliteit en implementatie van de Europese dimensie van het ingediende project
 • Algemene criteria zoals esthetiek, originaliteit, overtuigend concept, innovatie en de techniek en kwaliteit van de presentatie

Prijs

Twee prijzen, elk met een prijzengeld van 20.000 euro, worden uitgereikt om innovatieve projecten op het snijvlak van wetenschap, technologie en kunst te eren: De nadruk van beide prijzen ligt op de creatieve toe-eigening en aanwending van technologieën, alsook op het zoeken naar unieke samenwerkingen tussen creatieve partijen enerzijds en technologische en innovatieve partijen anderzijds.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker, gedurende de aanvraagperiode. (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand