Subsidie voor samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse erfgoedinstellingen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten waarbij Nederlandse en buitenlandse erfgoedinstellingen samenwerken op gezamenlijke collectiegebieden, wat resulteert in nieuw onderzoek en nieuwe inzichten, die internationaal opvallen door hun belang. Het subsidiebedrag wordt per aanvraag vastgesteld.

Toepassing

Subsidie voor internationale samenwerkingsprojecten tussen erfgoedinstellingen waarbij Nederlandse en buitenlandse erfgoedinstellingen intensief samenwerken in projecten die uitgaan van gezamenlijke collectiegebieden kan worden verstrekt aan een Nederlandse instelling of aan meerdere instellingen gezamenlijk, die publiekstoegankelijk zijn en cultureel erfgoed van nationaal belang tonen.

Doelgroep

Erfgoedinstellingen.

Voorwaarden

  • Het project moet zowel door de Nederlandse als door de internationale instelling zichtbaar worden gemaakt

  • Een bijdrage kan worden toegekend in de ontwikkelfase voor reis- en verblijfkosten van onderzoekers en conservatoren betrokken bij de Nederlandse instellingen en voor de presentatiekosten in Nederland

  • De bijdrage van bij het project betrokken buitenlandse instellingen dient in een aanvaardbare verhouding te staan tot de bijdragen van de Nederlandse instellingen en van het fonds

Subsidie

Het subsidiebedrag wordt per aanvraag vastgesteld.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.

Meesturen

  • Projectplan
  • Presentatieplan waarin wordt toegelicht hoe een passend publiek wordt betrokken
  • Motivering
  • Begroting met offertes
  • Verklaring dat het onderzoek niet op andere wijze gefinancierd kan worden
  • Indien van toepassing toezeggingen van uitnodigende en/of deelnemende partijen.