Subsidie voor samenwerking tussen startende ontwerpers en gevestigde ontwerpbureaus

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor samenwerking tussen startenden ontwerpers en gevestigde ontwerpbureaus om zo bij te dragen aan het versterken van kennis, ervaring, het netwerk en ondernemerschap van startende ontwerpers en tegelijkertijd ruimte te bieden aan ervaren ontwerpbureaus om extra ontwerpkracht in te zetten voor verdiepend onderzoek en experiment. De onderzoeksvoorstellen hebben bij voorkeur een sociaal of maatschappelijk karakter en zijn van belang voor het ontwerpveld. De subsidie is interessant voor de gehele breedte van de creatieve industrie, zoals studio's, architectenbureaus, collectieven, game developers, mode labels of andere vormen van professionele ontwerppraktijken. Per samenwerkingstraject stelt het fonds een subsidie van maximaal € 12.500 beschikbaar. Daarvan is € 6.250 bestemd voor het ontwerpbureau en € 6.250 voor de startende ontwerper. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie voor samenwerking tussen startende ontwerpers en gevestigde ontwerpbureaus.

In deze subsidieronde dient het ontwerpbureau een onderzoeksvoorstel in. Dit betreft een door het bureau geformuleerde ontwerpopgave, een onderzoeksvraag of experiment. Voorstellen kunnen vertrekken vanuit een zelfgekozen thema, een fascinatie, maatschappelijke opgave of een anderszins relevant onderwerp, waarbij een rol wordt opengelaten voor de samenwerking met een startende, talentvolle ontwerper of maker.

De onderzoeksvoorstellen hebben bij voorkeur een sociaal of maatschappelijk karakter en zijn van belang voor het ontwerpveld. In het voorstel wordt naast de opgave ingegaan op de context, het profiel van de organisatie, de betrokken expertise en de rol van de beoogde startende ontwerper. Het is belangrijk dat er in het onderzoeksvoorstel heldere kaders en verwachtingen ten aanzien van de startende ontwerper worden beschreven.

Na selectie en koppeling van de startende ontwerpers en makers met het onderzoeksvoorstel van een ontwerpbureau, volgt een kennismaking om de samenwerking te concretiseren en vast te leggen.

Doelgroep

Ontwerpbureaus vanuit de gehele breedte van de creatieve industrie. Te denken valt aan studio's, architectenbureaus, collectieven, game developers, mode labels of andere vormen van professionele ontwerppraktijken.

Na de afronding van de eerste selectie van ontwerpbureaus volgt medio juli de tweede ronde , waarvoor startende ontwerpers en makers zich kunnen inschrijven, reagerend op één van de geselecteerde bureaus en hun specifieke onderzoeksvoorstel.

Werkgebied

Nederland.

Voorwaarden

 • Het ontwerpbureau voert minimaal vier jaar een eigen praktijk binnen de vakgebieden vormgeving, architectuur of digitale cultuur
 • Een ontwerpbureau kan binnen deze ronde niet meer dan voor één samenwerkingstraject subsidie ontvangen
 • Er is geen sprake van een bestaande opdrachtrelatie tussen de betrokken partijen
 • Er moet minstens één ervaren ontwerper betrokken zijn in de begeleiding van de startende ontwerper. Dit houdt in: de betrokken begeleider is minimaal vier jaar professioneel werkzaam binnen het vakgebied vormgeving, architectuur of digitale cultuur.

Beoordelingscriteria

 • De relevantie van de gekozen ontwerpopgave
 • De mate waarin de ontwerpopgave en de gekozen aanpak aansluit bij de expertise/portfolio van de aanvrager
 • De wijze waarop de samenwerking met een talentvolle maker/ontwerper door het bureau wordt voorgesteld en de duiding van de verwachte meerwaarde van dit samenwerkingstraject

Subsidie

Beschikbaar bedrag per samenwerkingstraject: € 12.500 (€ 6.250 voor het ontwerpbureau en € 6.250 voor de startende ontwerper).

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker, gedurende de aanvraagperiode (zie links).

Meesturen

 • Een volledig ingevuld projectcanvas (1 A3, zie Bouwen aan Talent projectcanvas + toelichting)
 • Een beknopt overzicht van recente projecten van het bureau (maximaal 4 A4)
 • CV van de begeleidende ervaren ontwerper (maximaal 2 A4)
 • Een recent uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • Een representatieve afbeelding voor communicatiedoeleinden, waarvan de beeldrechten bij de aanvrager rusten