Subsidie voor samenwerkingsprojecten van culturele organisaties en cultuurmakers

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor samenwerkingsprojecten van (culturele) organisaties en cultuurmakers. De subsidie bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 25.000 per project, en kan alleen worden aangevraagd door culturele instellingen met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk.