Subsidie voor samenwerkingsverbanden ter bevordering van duurzame voedselproductie

Subsidies,
Fondsen
Deze regeling biedt subsidie aan samenwerkingsverbanden van drie of meer deelnemers, waarvan minimaal één onderneming actief is binnen de grondgebonden landbouw in Noord-Holland. Het doel is om projecten te ondersteunen die bijdragen aan regeneratieve landbouw, kringlooplandbouw of korte ketens binnen de Voedselvisie Noord-Holland 2020-2030. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie is mogelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van projecten die bijdragen aan regeneratieve landbouw, kringlooplandbouw of korte ketens binnen de Voedselvisie Noord-Holland 2020-2030.

Doelgroep

 • Samenwerkingsverbanden van drie of meer deelnemers, waarvan minimaal één onderneming actief is binnen de grondgebonden landbouw in Noord-Holland.
 • Werkgebied: Noord-Holland

Werkgebied

De regeling is in Nederland van toepassing.

Voorwaarden

Aanvraag bevat onder andere een projectplan, begroting, financieringsplan, samenwerkingsovereenkomst, de-minimisverklaringen en gegevens van de penvoerder.
Zie Artikel 4 voor de volledige lijst van vereisten.

Restricties

De provincie geeft géén subsidie als:   

 • Voor hetzelfde project of dezelfde kosten reeds subsidie is verstrekt door Gedeputeerde Staten of door derden;
 • het project niet financieel haalbaar is;
 • De aanvrager een onderneming is die in moeilijkheden verkeert;
 • tegen de aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.

Subsidie

De berekening van de subsidie is afhankelijk van de soort kosten/investeringen.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen
Over het algemeen moet je de onderstaande stukken meesturen met je aanvraag.

 • Begroting en dekkingsplan
 • Projectplan
 • Uittreksel Kamper van Koophandel
 • Statuten (indien de aanvrager een rechtspersoon is)
 • Recente jaarrekening (indien de aanvrager een rechtspersoon is, en de aanvragende rechtspersoon langer dan een jaar bestaat)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand