Subsidies
Fondsen

Subsidie voor samenwerkingsverbanden ter bevordering van duurzame voedselproductie

Deze regeling biedt subsidie aan samenwerkingsverbanden van drie of meer deelnemers, waarvan minimaal één onderneming actief is binnen de grondgebonden landbouw in Noord-Holland. Het doel is om projecten te ondersteunen die bijdragen aan regeneratieve landbouw, kringlooplandbouw of korte ketens binnen de Voedselvisie Noord-Holland 2020-2030. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Jaarbudget:
€ 500.000
Per uitgifte
Afhankelijk van aanvraag
Indientermijn:
-

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Subsidie is mogelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van projecten die bijdragen aan regeneratieve landbouw, kringlooplandbouw of korte ketens binnen de Voedselvisie Noord-Holland 2020-2030.

Doelgroep

 • Samenwerkingsverbanden van drie of meer deelnemers, waarvan minimaal één onderneming actief is binnen de grondgebonden landbouw in Noord-Holland.
 • Werkgebied: Noord-Holland

Werkgebied

De regeling is in Nederland van toepassing.

Voorwaarden

Aanvraag bevat onder andere een projectplan, begroting, financieringsplan, samenwerkingsovereenkomst, de-minimisverklaringen en gegevens van de penvoerder.
Zie Artikel 4 voor de volledige lijst van vereisten.

Restricties

De provincie geeft géén subsidie als:   

 • Voor hetzelfde project of dezelfde kosten reeds subsidie is verstrekt door Gedeputeerde Staten of door derden;
 • het project niet financieel haalbaar is;
 • De aanvrager een onderneming is die in moeilijkheden verkeert;
 • tegen de aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.

Subsidie

De berekening van de subsidie is afhankelijk van de soort kosten/investeringen.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen
Over het algemeen moet je de onderstaande stukken meesturen met je aanvraag.

 • Begroting en dekkingsplan
 • Projectplan
 • Uittreksel Kamper van Koophandel
 • Statuten (indien de aanvrager een rechtspersoon is)
 • Recente jaarrekening (indien de aanvrager een rechtspersoon is, en de aanvragende rechtspersoon langer dan een jaar bestaat)

Indientermijn

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Bedrijf
Onze aandacht gaat uit naar
Kunst, cultuur en media
Wij zijn werkzaam in
Provincie Noord-Holland
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden