Subsidie voor snellere overgang van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie

Subsidies

Subsidie voor innovatieve projecten gericht op het versnellen van de overgang van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie met een versnelde uitrol van bestaande technieken. De subsidie bedraagt maximaal 125.000 euro.

Toepassing

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het versnellen van de energietransitie. Het moet gaan om een innovatief project met een versnelde uitrol van bestaande technieken.

Werkgebied

Provincie Noord-Brabant.