Subsidie voor snellere overgang van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie

Subsidies
Subsidie voor innovatieve projecten gericht op het versnellen van de overgang van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie met een versnelde uitrol van bestaande technieken. De subsidie bedraagt maximaal 125.000 euro.

Toepassing

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het versnellen van de energietransitie. Het moet gaan om een innovatief project met een versnelde uitrol van bestaande technieken.

Werkgebied

Provincie Noord-Brabant.

Voorwaarden

 • Het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant
 • Het project is aantoonbaar gericht op het versnellen van de energietransitie, wat moet blijken uit o.a.:
  • Een versnelde uitrol van bestaande technieken
  • De innovativiteit van het project
 • Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met minimaal een andere partij
 • Het project is erop gericht resultaten en lessen uit het project te delen met derden blijkend uit een communicatieplan
 • Het project heeft een duurzaam effect op de energietransitie

Subsidie

De subsidie bedraagt 50 % van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 125.000.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds.

Meesturen

 • Projectplan, waarin in ieder geval is opgenomen
  • Een beschrijving van het project;
  • Op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten
  • Een planning
  • Een sluitende en realistische begroting
  • Een communicatieplan