Subsidie voor sociaal charitatieve, godsdienstige en maatschappelijke instellingen in Nederland en het buitenland

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning voor sociaal charitatieve, godsdienstige en maatschappelijke instellingen en projecten en steunbehoevende personen, waaronder verpleeg- en ziekenhuizen.

Toepassing

Subsidie voor sociaal charitatieve,godsdienstige en maatschappelijke instellingen en steunbehoevende personen, waaronder verpleeg- en ziekenhuizen.

Werkgebied

Nederland, Europa en overige werelddelen.

Voorwaarden

Je aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten.

Aanvragen

Per e-mail

Let op
Communicatie alleen via het mailadres, er wordt niet gereageerd op aanvragen via het postadres