Subsidie voor sociaal cultureel werk en maatschappelijke activiteiten in regio Nijmegen

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van initiatieven en activiteiten op het gebied van sociaal-culturele en maatschappelijke vorming in de regio Nijmegen.

Toepassing

Financiële steun kan verleend worden voor initiatieven en activiteiten van groepen in de regio Nijmegen, die erop gericht zijn om via zelforganisatie, verbetering aan te brengen in hun leefomstandigheden, c.q. hun leefomgeving.

Hierbij valt te denken aan:

  • op participatie gerichte activiteiten in een wijk of buurt;
  • activiteiten, gericht op multiculturele integratie;
  • activiteiten in het kader van jongerenwerk;
  • initiatieven, gericht op participatie van ouderen;
  • activiteiten, gericht op zelfuulporganisatie rond bepaalde handicaps of problemen;
  • etcetera.

Voorwaarden

Zie onder "Toepasisng".

Uit de subsidieaanvraag moet duidelijk blijken dat de groep of organisatie, die de aanvraag doet, een zekere continuïteit heeft of nastreeft.
In het algemeen is het Steunfonds erop gericht, juist die initiatieven en activiteiten te ondersteunen, die zonder deze steun niet of moeilijk van de grond zouden komen.  

Aanvragen

Via een online aanvraagformulier (zie links).