Subsidie voor sociaal cultureel werk en maatschappelijke activiteiten in regio Nijmegen

Subsidies,
Fondsen
Financiële ondersteuning van initiatieven en activiteiten op het gebied van sociaal-culturele en maatschappelijke vorming in de regio Nijmegen. Het steunfonds verstrekt subsidies aan groepen, deze groep hoeft echter geen rechtsvorm te hebben. De subsidie bedraagt tot ca. € 2300 euro. Per verstrekte subsidie zal worden gekeken hoe deze zal worden uitgekeerd. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende een jaarlijkse aanvraagperiode.

Toepassing

Financiële steun kan verleend worden voor initiatieven en activiteiten van groepen in de regio Nijmegen, die erop gericht zijn om via zelforganisatie, verbetering aan te brengen in hun leefomstandigheden, c.q. hun leefomgeving.

Hierbij valt te denken aan:

 • op participatie gerichte activiteiten in een wijk of buurt;
 • activiteiten, gericht op multiculturele integratie;
 • activiteiten in het kader van jongerenwerk;
 • initiatieven, gericht op participatie van ouderen;
 • activiteiten, gericht op zelfhulporganisatie rond bepaalde handicaps of problemen;
 • etcetera.

Voorwaarden

Zie onder "Toepassing".

Uit de subsidieaanvraag moet duidelijk blijken dat de groep of organisatie, die de aanvraag doet, een zekere continuïteit heeft of nastreeft.
In het algemeen is het Steunfonds erop gericht, juist die initiatieven en activiteiten te ondersteunen, die zonder deze steun niet of moeilijk van de grond zouden komen.  

Subsidie

De subsidie bedraagt tussen de € 125 en € 2300.
Op welke wijze de subsidie wordt uitgekeerd, wordt per aanvraag bekeken. Het overmaken van subsidie door het fonds geschiedt uitsluitend aan de aanvrager van de subsidie.

Aanvragen

Via een online aanvraagformulier (zie links).

Meesturen

 • Begroting
 • Lijst met verstrekkers waar ook subsidie is aangevraagd

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand