Subsidie voor sociaal-culturele activiteiten voor jongeren

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor de organisatie van sociaal-culturele projectengericht, gericht op op jongeren in Amsterdam. Hierbij ligt de nadruk op projecten voor jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekend is.

Toepassing

Financiering van sociaal culturele projecten voor jongeren in Amsterdam, met de nadruk op die jongeren voor wie de toegang tot sociaal culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekendheid is. Projecten die de ontmoeting en culturele uitwisseling tussen jongeren bevorderen en bijdragen aan hun ontplooiing en participatie hebben de bijzondere belangstelling.

Doelgroep

Organisaties die in Amsterdam sociaal-culturele projecten ontplooien voor kinderen en jongeren (van 2 tot 18 jaar).
In principe komen alleen rechtspersonen, werkgroepen en comités in aanmerking voor ondersteuning.

Werkgebied

Regio Amsterdam.

Voorwaarden

 • Projecten moeten sociaal-cultureel georiënteerd zijn en zich richten op bovengenoemde groep jongeren
 • Het werkgebied moet Amsterdam zijn
 • Aanvragen worden beoordeeld op de (te verwachten) kwaliteit en resultaten
 • In principe komen alleen rechtspersonen, werkgroepen en comités in aanmerking voor ondersteuning
 • Het fonds zal zich voor maximaal drie jaar verbinden aan een project of organisatie
 • Er kunnen nadere voorwaarden gesteld worden aan ondersteuning van een organisatie of project

Subsidie

Het afgelopen jaar waren er in totaal 93 projectaanvragen voor een totaalbedrag van 700.000 euro.
De totale toekenning bedraagt 178.850 euro verdeeld over 28 projecten.

Aanvragen 

Online, via de website van het fonds (zie links).

Let op
Er is een aanvraagperiode van toepassing (zie rechtsboven).

Tip
Het fonds vraag tijdens je online aanvraag om een projectplan, begroting en een dekkingsplan mee te sturen. Je kunt deze vrij makkelijk aanmaken door via deze regeling op "Start aanvraag" te klikken, en vervolgens deze stapsgewijs aan te maken. Je kunt deze hierna downloaden en als bijlage meesturen met je aanvraag.

Relevante informatie om te verstrekken

 • Op welke wijze wil je de organisatie versterken
 • Met welk doel
 • Wat het belang is en/of welke urgentie er is
 • Op welke wijze wil je de gewenste verbetering meten/monitoren
 • Binnen welke looptijd wordt de gewenste verbetering geïmplementeerd
 • Wat is het benodigd bedrag
 • Welke additionele ondersteuning is eventueel nodog (advies etc).

Meesturen

 • Projectplan
 • Begroting
 • Dekkingsplan

Relevante links