Subsidie voor sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten in Tilburg en omgeving

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor sociale, culturele en maatschappelijke doelen en activiteiten die gericht zijn op de gemeente Tilburg en directe omgeving. Per jaar is er ca. € 324.000 beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, dat je vervolgens kunt doormailen.

Toepassing

Het fonds biedt financiële ondersteuning aan specifieke sociale, culturele en maatschappelijke doelen en activiteiten, die het algemeen belang dienen in de gemeenschap Tilburg en omstreken.

Het kan hierbij o.a. om onderstaande activiteiten gaan:

 • Activiteiten voor en educatie van de jeugd op het gebied van muziek, dans, kunst, sport of cultuur
 • Ondersteuning van vrijwilligers en instellingen van activiteiten die uitvoering geven aan het bieden van hulp ter verbetering van het sociaal welzijn en aan activiteiten gericht op belevingsgerichte zorg, ten behoeve van gehandicapten, mindervaliden en mensen met een beperking in de vorm van dementie, alzheimer en niet-aangeboren hersenletsel
 • Ondersteuning van activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, cultuurhistorie, literatuur en natuur
 • Het in aanvulling op financiering door derden mede onderhouden van culturele erfgoederen in Tilburg waaronder de Heikese Kerk, de Hasseltse Kapel, begraafplaats Bredaseweg, geboorteplaats Peerke Donders, als ook zijn werkgebied in Suriname, zodat deze in de toekomst in goede staat behouden blijven

Werkgebied

Tilburg en de directe omgeving, waaronder Turnhout, hieronder valt ook een stukje België.
Op de website van het fonds staan de plaatsen genoemd die binnen het werkgebied vallen.

Voorwaarden

 • De aanvraag heeft betrekking op een kleinschalig project binnen het werkgebied van het fonds
 • De aanvraag past binnen de doelen van het fonds
 • Een aanvraag kan slechts betrekking hebben op één project met een afgerond geheel (met een duidelijk begin en een einde)
 • Het project dient voldoende concreet te worden omschreven: doel, doelgroep, inhoud project
 • Bij het project dient een goed onderbouwde en gespecificeerde begroting te worden gevoegd, evenals een overzicht van de beoogde dekking van de kosten (dekkingsplan)
 • Bij de aanvraag moet aangegeven of reeds elders subsidie voor het betreffende project werd verkregen of aangevraagd
 • Bij voorkeur doe je als aanvrager een eigen  (financiële) bijdrage aan het project
 • Indien sprake is van een langer lopend project wordt een donatie in principe verleend voor een periode van één jaar
 • Wanneer een project niet doorgaat, dan vervalt hiermee de toekenning. Het is niet mogelijk het toegekende bedrag in te zetten voor een alternatief doel. Voor een nieuw plan of doel kan een nieuwe aanvraag ingediend worden.

Restricties

Het verstrekkende fonds stelt geen donaties beschikbaar voor:

 • Grootschalige/ commerciële projecten
 • Projecten die al zijn uitgevoerd
 • Sponsoring van privé-personen
 • Reünies van scholen
 • Exploitatiekosten, investeringen en verkapte salarissen.
 • Huisvesting, groot onderhoud aan gebouwen en aanleg van faciliteiten
 • Reizen en uitzendingen naar het buitenland
 • Landelijke aanvragen die betrekking hebben op ons werkgebied, maar waarvan de organisatie niet is gevestigd in ons werkgebied.

Subsidie

Gebaseerd op de meest recente begroting is er paar jaar ca. € 324.000 beschikbaar.
Je aanvraag moet minimaal € 500 bedragen, en maximaal € 20.000.
Per jaar kunnen er ca. 200 projecten worden gehonoreerd.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het ingevulde vragenformulier vervolgens samen met de onderstaande stukken naar het fonds mailen.

Meesturen

 • Projectplan/ projectbeschrijving:
  Met hierin de donderdelen: doel, doelgroep, inhoud project
 • Gespecificeerde begroting van het project waarvoor subsidie wordt gevraagd, zo mogelijk aangevuld met offertes
 • Het dekkingsplan: een overzicht van de boogde dekking van de kosten
 • Een overzicht van de fondsen/instellingen waar eveneens een subsidieaanvraag voor het project is ingediend