Subsidies
Fondsen

Subsidie voor sociale innovatie, participatie en sociale cohesie

Subsidie voor initiatieven op het gebied van sociale innovatie, participatie en sociale cohesie die gebruik (willen) maken van de sociocratische kringorganisatie methode. De subsidie bedraagt maximaal € 20.000 per aanvraag. Je kunt de subsidie aanvragen met behulp van een aanvraagformulier.

Jaarbudget:
€ 75.000
Per uitgifte
€ 500 - € 20.000
Indientermijn:
-

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Mooier samen leven op basis van gelijkwaardigheid. Het fonds stimuleert en ondersteunt initiatieven die onze samenleving leefbaarder en mooier maken door de gelijkwaardigheid van alle mensen voorop te stellen.

De stichting draagt graag bij in kennis of financiën waarbij de sociocratisch kringorganisatiemethode (SKM) wordt toegepast en verder wordt ontwikkeld. 

Werkgebied

Wereldwijd, maar voornamelijk in Nederland.

Voorwaarden

 • Je project dient te passen binnen de doelstellingen van het fonds
 • De steun van het fonds is met name gericht op concrete, benoembare projecten in de voorbereidende fase gericht op het zich (verder) bekwamen in het gebruik van de sociocratische kringorganisatiemethode
 • Het fonds verleent  financiële steun aan organisatorische verbanden *);  niet aan overheden of aan instellingen waarbij  commerciële, politieke of religieuze doelen prevaleren boven het sociale belang
 • Het project moet tenminste drie maanden voor aanvang van het project – compleet – zijn ingediend
 • Een eigen bijdrage of co-financiering door andere partijen is een voorwaarde

* Onder organisatorische verbanden verstaan we mensen met een gemeenschappelijk doel, die een zekere mate van, aantoonbare, organisatie zijn aangegaan (werkgroep, projectgroep, vereniging, stichting, coöperatie, etc) en zich als zodanig verbonden weten met elkaar en met hun ambitie.

Restricties

 • Aanvragen voor projecten voor al aangevangen of voltooide projecten komen niet voor steun in aanmerking
 • Een financiële bijdrage van het het fonds dekt nooit de volledige kosten van een project
 • Geen permanente ondersteuning
 • Een aanvraag kan slechts betrekking hebben op één project

Subsidie

Per jaar is er ca. € 75.000 euro aan subsidie beschikbaar.

Het fonds heeft haar maximale financiële bijdrage vooralsnog gesteld op € 20.000 per aanvraag.

Aanvragen

Per e-mail, met behulp van het aanvraagformulier (zie bijlagen).

Let op
Aanvragen is alleen mogelijk via het aanvraagformulier!

Meesturen

 • De actuele statuten van de organisatie
 • Een actueel uittreksel uit het Handelsregister, waaruit de huidige samenstelling van het bestuur blijkt
 • Het meest recente jaarplan
 • Begroting van het lopend jaar
 • Indien mogelijk: de begroting van het volgend jaar
 • Het meest recente financieel jaarverslag (balans & resultatenrekening); niet ouder dan twee jaar 
 • Een gespecificeerde opgave van de kostenbegroting/offertes van het project 
 • Financiering-/dekkingsplan
 • Relevante documentatie over de organisatie en activiteiten

Indientermijn

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit Onderzoekers en onderzoekcentra
Onze aandacht gaat uit naar
Algemeen
Kunst, cultuur en media
Maatschappij en samenleving
Onderwijs
Onderzoek en ontwikkeling
Zorg en welzijn
Wij zijn werkzaam in
Internationaal Europa Nederland Provincie Drenthe Provincie Flevoland Provincie Friesland Provincie Gelderland Provincie Groningen Provincie Limburg Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Holland Provincie Overijssel Provincie Utrecht Provincie Zeeland Provincie Zuid-Holland Zuid-Amerika Ontwikkelingslanden Azie Afrika Arabische landen Noord-Amerika Oceanie
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!
 • Eenvoudige navigatie: Vind moeiteloos je weg door meer dan 4000 regelingen met ons intuïtieve platform.
 • Real-time alerts: Mis nooit meer een kans met onze gepersonaliseerde meldingen.
 • Effectief beheer: Houd subsidies en fondsen overzichtelijk bij met je eigen dashboard.

Word nu lid

Je bent al lid voor slechts € 33,- per maand!