Subsidie voor sociale innovatie, participatie en sociale cohesie

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor initiatieven op het gebied van sociale innovatie, participatie en sociale cohesie, met gebruikmaking van de sociocratische kringorganisatie methode.

Toepassing

Mooier samen leven op basis van gelijkwaardigheid. 
Het fonds stimuleert en ondersteunt initiatieven die onze samenleving leefbaarder en mooier maken door de gelijkwaardigheid van alle mensen voorop te stellen. Onze stichting draagt graag bij in kennis of financiën waarbij de sociocratisch kringorganisatiemethode (SKM) wordt toegepast en verder wordt ontwikkeld.