Subsidie voor sociale projecten en projecten op het gebied van milieu

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten gericht op het verminderen van de (sociale) ongelijkheid in de wereld, en het vergroten van de kansen van de meest kwetsbare mensen. De focus van de verstrekker richt zich op kritieke social kwesties en milieukwesties. Belangrijke punten voor de verstrekker zijn o.a. de waarschijnlijkheid van succes en duurzame impact die het voorgestelde project zou kunnen bereiken, evenals een beoordeling van de leiderschapscapaciteiten van de bestuurder of ondernemer. In principe werkt de verstrekker wereldwijd en kun je dus financiële ondersteuning aanvragen voor projecten ober de hele wereld. Je kunt maximaal $ 300.000 aanvragen, waarbij in de regel eerst $ 150.000 beschikbaar komt, en de resterende $ 150.000 afhankelijk van het bereiken van bepaalde organisatorische criteria en mijlpalen. Je kunt online een aanvraag indienen.

Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die tot doel hebben een wezenlijke positieve verandering in de wereld teweeg te brengen, en waarbij de focus zich richt op kritieke sociale of milieukwesties.
Hierbij is het van belang dat je project "impact gedreven" is, hun impact in de loop van de tijd willen uitbreiden,

Belangrijke punten voor de verstrekker zijn o.a. de waarschijnlijkheid van succes en duurzame impact die het voorgestelde project zou kunnen bereiken, evenals een beoordeling van de leiderschapscapaciteiten van de bestuurder of ondernemer.

Werkgebied

Internationaal.

Doelgroep

Interessant is dat de financiële ondersteuning aangevraagd kan worden door een grote variëteit aan organisaties: van non-profit organisaties en impact-gedreven non-profit organisaties met winstoogmerk tot C-vennootschappen, B-vennootschappen en hybride organisaties.

Voorwaarden

Onderstaande activiteiten komen voor ondersteuning in aanmerking

 • Organisaties die zich richten op een kritieke sociale of milieukwestie als de focus van hun werk
 • Oprichters die van plan zijn hun impact in de loop der tijd aanzienlijk uit te breiden
 • Organisaties die actief zijn in Afrika, Europa, India, Latijns-Amerika en de Verenigde Staten
 • Onafhankelijke non-profitorganisaties en impact-gedreven non-profitorganisaties met winstoogmerk, waaronder US 501(c)3 en niet-Amerikaanse equivalenten, C-vennootschappen, B-vennootschappen en hybride organisaties
 • Fiscaal ondersteunde organisaties in bepaalde gevallen waar er een plan is voor een spin-out (in onze ervaring creëert onafhankelijkheid sterkere voorwaarden voor groei)
 • Post-pilot, pre-scale organisaties, dit betekent meestal:
  •  Je programma, product of dienst is al op de markt of in het veld
  •  Je hebt vroege aanwijzingen dat uw model de beoogde impact heeft
  • Je organisatie is 3-5 jaar oud (dit is geen regel, maar een richtlijn)
 • Organisaties met een of meer oprichters die voltijds zijn of van plan zijn dat te worden
  • De verstrekker gelooft dat fulltime leiderschap van de oprichter(s) van de organisatie cruciaal is voor de groei van een organisatie in een vroeg stadium.
  • De verstrekker erkent dat fulltime gaan middelen vereist die je misschien nog aan het verzamelen bent, en als dat het geval is wil de verstrekker in de tussentijd graag met je in gesprek gaan
  • Het fonds waardeert de diversiteit van mensen die dicht bij het probleem staan en een engagement om rechtvaardigheid, gelijkheid, inclusie en samenhorigheid te bevorderen

Prioriteiten

 • Bewijs van gerichte afstemming, systemische sociale verandering, op gegevens gebaseerde besluitvorming
 • Leiders die voortdurend leren en itereren en die een diepgaande werkrelatie met de verstrekker gedurende 3 jaar verwelkomen
 • Leiders die de mogelijkheden en de gemeenschappen die zij dienen goed begrijpen
 • Leiders die toegewijd zijn aan het bevorderen van rechtvaardigheid, gelijkheid, diversiteit, inclusie en saamhorigheid voor iedereen
 • Organisaties die ontworpen zijn om hun impact op grote schaal te realiseren

Restricties

Onderstaande activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • Idee- of pre-pilotfase organisaties
 • Organisaties die niet van plan zijn hun impact uit te breiden of te schalen om hun missie te bereiken
 • Projecten die zijn ondergebracht in een gevestigde, volwassen organisatie (tenzij er een plan is voor verzelfstandiging)
 • Bewustwordings- of veldopbouwcampagnes
 • Organisaties die zich alleen richten op de ontwikkeling van onderzoek
 • Programma's die religieuze doctrine promoten
 • Amerikaanse 501(c)4-organisaties

Subsidie

 Je kunt maximaal $ 300.000 aanvragen, waarbij in de regel eerst $ 150.000 beschikbaar komt, en de resterende $ 150.000 afhankelijk van het bereiken van bepaalde organisatorische criteria en mijlpalen. 

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker, gedurende het hele jaar (zie links).