Subsidie voor sociale veranderingen door creativiteit

Subsidies,
Fondsen
Eenmalige subsidie voor non-profitorganisaties die creativiteit gebruiken als instrument voor sociale verandering en die momenteel geconfronteerd worden met de gevolgen van de Covid-19-pandemie. Je kunt de subsidie gebruiken om de coronacrisis als organisatie te overwinnen én om direct of indirect positieve systeemveranderingen teweeg te brengen bij relevante individuen en de samenleving. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000 per aanvraag. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Om culturele organisaties te helpen de huidige pandemiecrisis te boven te komen en hun organisaties op de toekomst te richten, heeft het verstrekkende fonds besloten een microfinancieringsprogramma in het leven te roepen.

Het gaat hierbij om een éénmalige subsidie voor non-profitorganisaties die creativiteit gebruiken als middel voor sociale verandering en die momenteel geconfronteerd worden met de gevolgen van de Covid-19 pandemie.

Werkgebied

Wereldwijd.

Doelgroep

Non-profitorganisaties die officieel erkend zijn in het land waar zij actief zijn.

Voorwaarden

 • Organisaties moeten aantonen dat zij de afgelopen 12 maanden negatieve gevolgen hebben ondervonden van de Covid-19 situatie (financiële afrekening, vermindering van capaciteit of activiteit en programmering in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder, onmogelijkheid om belangrijke stappen te zetten voor het opstarten van een nieuwe organisatie, onmogelijkheid om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit, bijv. digitalisering, enz.)
 • De aanvragen moeten in het Engels worden ingediend en moeten in alle onderdelen volledig zijn
 • De oproep staat open voor non-profitorganisaties die officieel erkend zijn in het land waar zij actief zijn
 • Elke organisatie kan slechts één aanvraag indienen

Selectiecriteria

 • Relevantie en urgentie
  De organisatie moet aantonen hoe de subsidie haar zal helpen de huidige pandemiecrisis te overwinnen en haar organisatie op de toekomst te richten. Geef precies aan hoe de middelen in het jaar 2021 zullen worden besteed

 • Kwaliteit
  Innovativiteit en onconventionaliteit van creatieve oplossingen om de pandemie te overwinnen

 • Sociale transformatie en ecosystemische impact
  Vermogen om direct of indirect positieve systeemveranderingen teweeg te brengen bij relevante individuen en de samenleving, op meerdere niveaus

 • Invloed en integriteit
  Vermogen om groei te stimuleren en percepties te veranderen rond het thema "creativiteit voor sociale verandering" en de culturele en creatieve industrieën

 • Geografie
  Wereldwijde organisaties worden uitgenodigd om een aanvraag in te dienen

 • Doelgroep
  Organisaties die werken met jongvolwassenen (16 - 27) genieten de voorkeur.
  Interventiegebieden: Onderwijs, kunst en cultuur, sociale rechtvaardigheid, inclusie van minderheden.

  Aanvragen van organisaties die zich richten op inclusiviteit, diversiteit, ondersteuning van minderheidsgroepen en achtergestelde gemeenschappen neemt het fonds in hoge mate in overweging.

Restricties

 • Voorstellen van politieke partijen of religieuze verenigingen worden niet aanvaard.

Subsidie 

Maximaal € 5.000 per aanvraag.

Aanvragen

Online via de website van de verstrekker, gedurende de aanvraagperiode (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand