Subsidie voor sport, cultuur, educatie, sociale projecten en charitatieve en ideële activiteiten

Subsidies,
Fondsen
Financiële ondersteuning van culturele, sociale, educatieve, charitatieve, ideële activiteiten en activiteiten op het gebied van sport. Voorwaarde is dat de activiteiten plaatsvinden in het werkgebied van het fonds.

Toepassing

Financiële ondersteuning van culturele, sociale, educatieve, charitatieve en ideële activiteiten en activiteiten op het gebied van sport.

Voorwaarden

Incidentele projecten

 • De aanvragende instelling moet in principe ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Daarvan wordt alleen afgeweken indien de instelling bekend is bij het bestuur van SSN. Aanvragen voor financiële ondersteuning ten behoeve van een individu worden in principe niet in behandeling genomen
 • Een aanvraag is altijd projectgebonden. Het moeten concrete projecten zijn die in een voorbereidende fase verkeren. Dus geen projecten die al geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd en waarvoor achteraf subsidie wordt aangevraagd
 • Projecten moeten een sociaal-maatschappelijk of ideëel karakter hebben. Zij moeten ten goede komen aan de bevolking in het werkgebied van SSN
 • Projecten mogen –direct of indirect – geen politiek of commercieel doel hebben
 • De aanvragende instelling moet onvoldoende vermogen hebben om het project zelf te kunnen financieren
 • SSN zal slechts bij hoge uitzondering de volledige kosten van een project voor haar rekening nemen. Eigen inbreng en/of bijdragen van anderen zijn doorgaans een vereiste
 • De aanvraag mag geen betrekking hebben op dekking van de normale exploitatie en/of overheadkosten
 • Projecten met een internationaal karakter komen in de regel niet in aanmerking voor financiële steun
 • Aanvragen voor projecten buiten het werkgebied van de stichting worden niet in behandeling genomen
 • In alle gevallen is het ter beoordeling van het bestuur van SSN om een aanvraag al dan niet te honoreren. Daartegen staat geen beroepsmogelijkheid open

Meerjarige projecten

 • De aanvragende instelling moet in principe ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Daarvan wordt alleen afgeweken indien de instelling bekend is bij het bestuur van SSN. Aanvragen voor financiële ondersteuning ten behoeve van een individu worden in principe niet in behandeling genomen
 • De projecten moeten een sociaal-maatschappelijk of ideëel karakter hebben. Zij moeten ten goede komen aan de bevolking in het werkgebied van SSN
 • Instelling mag geen politiek of commercieel doel hebben
 • Specifieke afspraken over publiciteit per contract zullen worden gemaakt
 • Jaarlijks is er een contactmoment tussen het bestuur van SSN en de aanvragende instelling. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn de jaarcijfers, aantal leden, gemiddeld aantal bezoekers, plaats op de ranglijst etc.
 • Voor meerjarige sponsoring zal altijd een contract worden opgemaakt met daarin de voorwaarden waaraan beide partijen zich te houden hebben
 • Het contract zal door tekeningsbevoegde bestuurders van beide partijen worden ondertekend
 • Aanvragen voor projecten buiten het werkgebied van de stichting worden niet in behandeling genomen
 • In alle gevallen is het ter beoordeling van het bestuur van SSN om een aanvraag al dan niet te honoreren. Daartegen staat geen beroepsmogelijkheid open

Restricties

 • De aanvraag mag geen betrekking hebben op dekking van de normale exploitatie en/of overheadkosten.
 • Projecten met een internationaal karakter komen in de regel niet in aanmerking voor financiële steun.
 • Aanvragen voor projecten buiten het werkgebied van de stichting worden niet in behandeling genomen.

Werkgebied

Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland, Oud-Alblas, Kinderdijk en Streefkerk.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het ingevulde formulier vervolgens samen met alle bijlagen naar het fonds mailen.

Meesturen

 • Uitgebreide beschrijving van de te organiseren activiteit
 • Overzicht van de instellingen bij wie eveneens een aanvraag voor een bijdrage is of wordt ingediend
 • De naam van de contactpersoon met telefoonnummer en e-mailadres

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand