Subsidie voor sporten met een handicap

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking die extra geld nodig hebben om te kunnen sporten of om gezellige sportactiviteiten te organiseren. Daarnaast kunnen (sport)organisaties zonder winstoogmerk subsidie aanvragen voor het organiseren van sportevenementen of de aanschaf van sportmaterialen.

Toepassing

Bevordering van de integratie van kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in alle facetten van de samenleving en het mogelijk maken van sport voor iedereen met een beperking, door middel van het beschikbaar stellen van subsidies aan individuen en (sport)organisaties zonder winstoogmerk. 

Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om de organisatie van sportevenementen waar mensen met een beperking zijn betrokken, of de aanschaf van sportmaterialen.

Doelgroep

  • Kinderen en jongvolwassenen (t/m ong. 30 jaar) met een verstandelijke beperking die extra geld nodig hebben om te kunnen sporten of om gezellige sportactiviteiten te organiseren
  • Sportorganisaties en non-profit instellingen die zich op bovenstaande doelgroep richten en sportmaterialen willen aanschaffen, of bijvoorbeeld een sportevenementen voor deze doelgroep willen organiseren

Werkgebied

Provincie Noord-Holland

Voorwaarden

De aanvraag moet gerelateerd zijn aan sport, die vriendschap, sportiviteit en integratie van mensen met een beperking bevorderen.

Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de subsidie gebruikt wordt voor niet terugkerende kosten die redelijkerwijs niet door de aanvragende organisatie of persoon zelf gedekt kunnen worden.

Subsidie 

Doelstelling van het fonds is om twee aanvragen per jaar te honoreren.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).