Subsidie voor sportevenementen, topsportevenementen en breedtesportevenementen

Subsidies
Subsidie voor sportevenementen, topsportevenementen en voor breedtesportevenementen, om het deelnemen aan sport te stimuleren. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de openstelling van de regeling.

Toepassing

Subsidie voor de organisatie van grootschalige sportevenementen om zo de sportdeelname in de verstrekkende provincie te vergroten.

De subsidie kan verstrekt worden voor:

 • Internationaal sportevenementen
 • Topsportevenementen
 • Breedtesportevenementen

Doelgroep

Er wordt uitsluitend subsidie verstrekt aan een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

Voorwaarden

Internationale sportevenementen

 • De activiteit vindt in de provincie Friesland plaats
 • De activiteit is voor het publiek toegankelijk
 • De activiteit betreft een erkende sport
 • Er zijn minimaal 100 deelnemers
 • Ten minste 25% van de deelnemers komt uit het buitenland
 • Bij het evenement zijn ten minste zes landen vertegenwoordigd

Topsportevenementen

 • De activiteit vindt in de provincie Friesland plaats
 • De activiteit is voor het publiek toegankelijk
 • De activiteit betreft een erkende sport
 • Er zijn ten minste 100 deelnemers
 • Ten minste 50% van de deelnemers is niet woonachtig in Friesland

Breedtesportevenementen

 • De activiteit vindt in de provincie Friesland plaats
 • De activiteit is voor het publiek toegankelijk
 • De activiteit betreft een erkende sport
 • Er zijn ten minste 1.500 deelnemers

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 5.000 euro.

Wanneer de subsidiabele activiteit ten minste zes dagen duurt, verspreid over een periode van maximaal veertien aaneengesloten dagen en een aantoonbare lokale economische impuls teweeg brengt, bedraagt de subsidie maximaal 10.000 euro.

Aanvragen

Je kunt de subsidie online aanvragen (zie links), óf via een aanvraagformulier (bijlagen).