Subsidie voor stichtingen en verenigingen in de regio Groningen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor maatschappelijke organisaties in de regio Groningen die actief zijn op het gebied van hergebruik, milieu, minima en het laten meedoen van mensen aan de samenleving. Je kunt het hele jaar door een subsidieaanvraag indienen. Per jaar is er ca. € 50.000 beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal 1.000 euro per aanvraag. Je kunt de subsidie online aanvrage, gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie voor maatschappelijke organisaties in de provincie Groningen, zoals stichtingen en verengingen.
Bij voorkeur richten de activiteiten waarvoor je een aanvraag doet zich op onderstaande activiteiten:

 • Milieu en hergebruik
 • Minima
 • Mensen laten meedoen in de samenleving

Werkgebied

Groningen en 25 km daaromheen (gereden kilometers gerekend vanaf de Martinitoren, Google Maps)

Voorwaarden

Je aanvraag dient in ieder geval aan de onderstaande vooraarden te voldoen:

 • De aanvrager is een niet commerciële rechtspersoon, zoals een stichting of vereniging
 • Ingeschreven bij de KvK
 • De organisatie heeft een "maatschappelijk belang", passend bij de doelstellingen van het fonds (zie boven)
 • Een ANBI-status kan dit maatschappelijk belang nog extra bevestigen, maar is niet niet verplicht
 • De organisatie is gevestigd binnen het werkgebied (zie boven)
 • Het bestuur van de aanvrager bestaat uit minimaal 3 personen
 • De organisatie beschikt over een eigen (Nederlandse) bankrekening, op naam

Restricties

Voor onderstaande activiteiten is geen subsidie beschikbaar:

 • Dierenwelzijn
 • Politiek
 • Religie
 • Concurrerende activiteiten t.a.v. het fonds

Subsidie

Per jaar is er ca. € 50.000 beschikbaar.
Per aanvraag bedraagt de subsidie maximaal ca. € 1.000.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).
Je kunt de aanvraag ook per e-mail sturen.

Meesturen
Zorg dat je onderstaande documenten gereed hebt als je een aanvraag gaat doen:

 • Kopie gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan 1 januari 2018
 • Projectbegroting; een korte specificatie van de verwachte kosten van het project waarvoor geld wordt aangevraagd
 • Kopie van een bankafschrift van de organisatie, ter verificatie van de IBAN (bedragen mogen onzichtbaar worden gemaakt)