Subsidie voor stichtingen en verenigingen in verband met kosten corona

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor culturele stichtingen en verenigingen in de provincie Overijssel die worden geconfronteerd met coronakosten kunnen maximaal € 2.500 subsidie aanvragen voor investeringskosten als gevolg van de coronacrisis. De subsidie kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld de herinrichting van de locatie, of aankopen passend binnen de voorgeschreven overheidsrichtlijnen omtrent het corona-virus of daaraan gerelateerde kosten. De subsidie is alleen bestemd voor rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen, en is niet bedoeld voor bijvoorbeeld individuele makers. Je kunt de subsidie online aanvragen zolang er budget beschikbaar is.

Toepassing

Koren, muziekverenigingen, podia, musea, theaters en andere organisaties binnen de culturele sector worden hard getroffen door de coronacrisis en zullen voorlopig moeten blijven inspelen op de anderhalvemetersamenleving.

Het verstrekkende fonds heeft daarom een subsidieregeling geopend voor investeringskosten als gevolg van de coronacrisis.

Een bijdrage is mogelijk voor investeringskosten van bijvoorbeeld podia, musea en verenigingen.

Denk aan investeringen voor de herinrichting van de locatie, of aankopen passend binnen de voorgeschreven overheidsrichtlijnen omtrent het corona-virus of daaraan gerelateerde kosten.

Doelgroep

De subsidie is bestemd voor culturele stichtingen en verenigingen die in de provincie Overijssel zijn gevestigd (volgens inschrijving bij de Kamer van Koophandel), die voldoen aan de algemene richtlijnen van het fonds én die geconfronteerd worden met coronakosten.

Werkgebied

Provincie Overijssel.

Voorwaarden

Zie boven.

Restricties

 • Individuele makers kunnen geen aanvraag indienen
 • Een aanvraag achteraf indienen is helaas niet mogelijk; pas als de aanvraag wordt gehonoreerd mag de investering plaatsvinden

Subsidie

De gevraagde bijdrage is minimaal 500 euro en maximaal 2.500 euro per aanvraag. Een eigen bijdrage in de investering is niet nodig.

Binnen deze investeringsregeling kan een stichting of vereniging maximaal éénmaal aanvragen.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Let op
Om de aanvraag te kunnen beoordelen is het volgende van belang: begin de titel van het project (de omschrijving van de aanvraag) met het woord ‘Corona’, zodat snel duidelijk is dat je voor de tijdelijke regeling aanvraagt.
Als je tijdens de aanvraagprocedure vragen tegenkomt die niet van toepassing zijn op je situatie, kun je deze velden leeg laten of beantwoorden met ‘niet van toepassing’ om verder te kunnen gaan. Het aanvraagformulier is namelijk ook bestemd voor algemene aanvragen, een aantal vragen is dus niet relevant.

Wat verder belangrijk is bij je aanvraag

 • Een motivatie voor de beoogde investering
 • De totale kosten van de investering
 • Het bedrag dat wordt aangevraagd
 • De beoogde aanschafdatum
 • In welke plaats/gemeente de investering toegepast gaat worden

Meesturen

 • Motivatie voor de investering, max. 1 pagina, zoveel mogelijk bondig, helder en concreet
 • Begroting en dekkingsplan
 • Offerte(s) van de beoogde investering
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel
 • Kopie van de statuten van de aanvragende organisatie