Subsidie voor stichtingen en verenigingen voor projecten gericht op historisch besef en bewustwording rondom thema’s als vrijheid, veiligheid en discriminatie

Subsidies
Omdat de provincie er waarde aan hecht dat er historisch besef en de bewustwording is rondom thema’s als vrijheid, veiligheid en discriminatie stelt de provincie subsidie beschikbaar voor herdenkingsactiviteiten met een bovenlokaal karakter die zijn gericht op een breed publiek en betrekking hebben op de geschiedenis van de provincie. De subsidie bedraagt minimaal € 2.000 en maximaal € 10.000. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie voor stichtingen en verenigingen voor het organiseren van een herdenkingsactiviteit met een bovenlokaal karakter, die zijn gericht op een breed publiek en betrekking hebben op de geschiedenis van Noord-Holland.

Doelgroep

Stichtingen en verenigingen.

Werkgebied

Provincie Noord-Holland.

Restricties

Subsidie wordt geweigerd indien:

  • De herdenkingsactiviteit financieel niet haalbaar is
  • De aanvrager voor dezelfde activiteit al een subsidie van verstrekker heeft ontvangen
  • De herdenkingsactiviteit een overwegend politiek karakter draagt
  • De activiteit het in stand houden of functioneren van de stichting of vereniging betreft

Subsidie wordt verder niet verstrekt voor:

  • Het organiseren van festivals
  • Het schrijven, publiceren en uitgeven van boeken

Subsidie

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 10.000

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker gedurende de aanvraagperiode.