Subsidie voor studenten en academici voor studie, bezinning en publicatie op het gebied van de reformatorisch-katholieke oecumene

Subsidies, Beurzen
Het verlenen van financiële bijdragen aan studenten en academici voor studie, bezinning en publicatie op het gebied van de reformatorisch-katholieke oecumene en het oprichten van een leerstoel voor de studie van deze oecumene te Utrecht.

Mogelijkheden tot subsidiëring door de stichting van wetenschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke activiteiten op het gebied van de oecumene die niet uit reguliere middelen kunnen worden bekostigd.

Subsidie

in de orde grootte van maximaal enkele duizenden euro’s.
In de halfjaarlijkse bestuursvergadering worden schriftelijke aanvragen beoordeeld en, indien aanvaard, gehonoreerd met bedragen in de orde grootte van maximaal enkele duizenden euro’s.

Aanvragen

Aanvragen voor financiële bijdragen kunnen ingediend worden bij prof. dr. G. Harinck , e-mail: g.harinck@vu.nl

Relevante links