Subsidie voor studie en opleiding van mensen ouder dan dertig jaar

Fondsen, Beurzen
Financiële ondersteuning voor het volgen van een studie en opleiding. Het fonds is bestemd voor mensen ouder dan dertig jaar, die blijk geven van passie, gedrevenheid en doorzettingsvermogen, maar geen mogelijkheid hebben de studiekosten zelf te betalen. De maximale bijdrage per jaar is € 5.000,-.

Toepassing

Het fonds verstrekt financiële ondersteuning voor het volgen van een studie of opleiding.

Voorwaarden

  • Je bent ouder dan dertig jaar
  • Je hebt passie, gedrevenheid en doorzettingsvermogen.
  • Je hebt geen andere mogelijkheid om de opleiding of studie zelf te betalen.

In uitzonderlijke gevallen kunnen mensen jonger dan dertig in aanmerking komen wanneer ze een bijzondere studiewens hebben. Dat geldt niet voor reguliere vervolg trajecten. Buitenlandse studenten die tijdelijk in Nederland studeren komen niet in aanmerking.

Wederkerigheid

Het fonds juicht een vorm van "wederkerigheid" toe. Zoals het fonds jou ondersteunt om je wensen te verwezenlijken, zo vind jij het vanzelfsprekend dat je dat ook voor anderen mogelijk maakt wanneer je daartoe in de gelegenheid bent door het terugbetalen van de renteloze leningen. Terugbetaling gebeurt altijd in overleg en naar draagkracht.

Subsidie

In de vorm van een renteloze lening. Eventueel meerdere jaren steun is mogelijk.
De maximale bijdrage per jaar is € 5.000,-.

Aanvragen

Via online aanvraagformulier (zie links).

Meesturen

  • Uitgebreide motivatie, max 2 A4-tjes
  • Curriculum vitae, max 3 A4