Subsidie voor studie en opleiding van mensen ouder dan dertig jaar

Fondsen, Beurzen

Financiële ondersteuning voor het volgen van een studie en opleiding. Het fonds is bestemd voor mensen ouder dan dertig jaar, die blijk geven van passie, gedrevenheid en doorzettingsvermogen, maar geen mogelijkheid hebben de studiekosten zelf te betalen. De maximale bijdrage per jaar is € 5.000,-.

Toepassing

Het fonds verstrekt financiële ondersteuning voor het volgen van een studie of opleiding.