Subsidie voor taalvaardigheid en beter loopbaanperspectief voor jongeren

Subsidies,
Fondsen
Financieel ondersteunen van projecten ter bevordering van de taalvaardigheid onder jongeren en/of de educatie van jongeren op cultureel gebied. Belangrijk is dat de resultaten meetbaar en evalueerbaar zijn. Het fonds geeft prioriteit aan projecten die specifiek of in belangrijke mate gericht zijn op jongeren met een taalachterstand in het Nederlands. Per jaar is er ca. € 100.000 beschikbaar. Per gehonoreerde aanvraag bedraaagt de subsidie over het algemeen tussen de € 1.000 en € 36.000. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen.

Toepassing

Het fonds heeft als een belangrijke doelstelling het ondersteunen van projecten gericht op het bevorderen van de taalvaardigheid onder jongeren en/of de educatie van jongeren op cultureel gebied.

Doelgroep

Niet commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen.

Werkgebied

De regeling is in Nederland van toepassing.

Voorwaarden

Je aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De resultaten moeten meetbaar/evalueerbaar zijn
 • Bij positieve evaluatie moet voor de langere termijn zicht zijn op financiering buiten het fonds om
 • Het fonds geeft prioriteit aan projecten die specifiek of in belangrijke mate gericht zijn op jongeren met een taalachterstand in het Nederlands

Subsidie

Per jaar is er ca. € 100.000 beschikbaar. 
Per gehonoreerde aanvraag bedraagt de subsidie over het algemeen tussen de € 1.000 en € 36.000.

Aanvragen

Per e-mail.

Meesturen
Over het algemeen moet je de onderstaande stukken meesturen met je aanvraag.

 • Begroting en dekkingsplan
 • Projectplan
 • Uittreksel Kamper van Koophandel
 • Statuten (indien de aanvrager een rechtspersoon is)
 • Recente jaarrekening (indien de aanvrager een rechtspersoon is, en de aanvragende rechtspersoon langer dan een jaar bestaat)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand