Subsidie voor technisch onderwijs, onderzoek en de uitvoering van onderzoeksprojecten in ontwikkelingslanden

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Financiële ondersteuning van technisch onderwijs, onderzoek en de uitvoering van onderzoeksprojecten in ontwikkelingslanden, zoals de toepassing van zonne- of wind-energie, drinkwatervoorziening, speciale bouwtechnieken, irrigatie en dergelijke.

Toepassing

Financiële steun voor onderzoeksprojecten voor of in ontwikkelingslanden zoals bijvoorbeeld de toepassing van zonne- of wind-energie, drinkwatervoorziening, speciale bouwtechnieken, irrigatie en dergelijke.

Daarnaast wil het fonds aan studenten techniek, bijvoorbeeld in het kader van een afstudeerproject, projectbeurzen verstrekken. Zo’n beurs wordt beschikbaar gesteld om een onderzoek te starten of de resultaten van een onderzoek verder te ontwikkelen of uit te voeren. Het onderzoek moet een bijdrage leveren aan het technisch onderwijs in ontwikkelingslanden of aan het welzijn van mensen in ontwikkelingslanden.

Aanvragen

Zie contactgegevens.

Aanvragen voor een beurs kan via het bijgaande aanvraagformulier (bijlagen).