Subsidie voor theaterproducenten om aan de 1,5 meter maatschappij te kunnen voldoen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor theaterproducenten om bestaande producties aan te kunnen passen aan de 1,5 metercriteria. Daarnaast kan de subsidie gebruikt worden voor het maken van nieuwe producties die kunnen worden opgevoerd conform de 1,5 metercriteria. Ook kan de subsidie gebruikt worden voortekortfinanciering bij het hernemen of continueren van een reizende theaterproductie. De subsidie moet betrekking hebben op de periode tot 31 december 2020, en bedraag in principe 5.000 tot 100.000 euro. Er zijn drie aanvraagperioden van telkens vier dagen, in welke periode je de subsidie online kunt aanvragen. 

Toepassing

Subsidie om bestaande producties aan te passen aan de 1,5 metercriteria, waarbij je kunt denken aan bijvoorbeeld extra repetities of aanpassingen aan het decor, of voor het maken van nieuwe producties die kunnen worden opgevoerd conform de 1,5 metercriteria.

Ook kan de subsidie gebruikt worden voor het hernemen of continueren van een reizende productie:

 • Je maakt aan de hand van een projectbegroting en dekkingsplan, inzichtelijk welke publieksinkomsten (uit uitkoop/garantiesommen) werden verwacht voor de coronacrisis, en welke inkomsten er nu worden verwacht – gegeven de beperkte zaalbezetting. Het fonds kan het verschil (of een deel daarvan) vergoeden
 • Je overlegt bij de aanvraag een speellijst met minimaal 30 gegarandeerde speelbeurten
 • Je rekent maximaal 5 euro opslag op ticketkosten (inclusief theater- en transactiekosten)

Deze kosten mogen worden opgevoerd van de aanvraag tot uiterlijk 31 december 2020.

Voorwaarden

Het fonds zal je aanvraag o.a. beoordelen op onderstaande punten:

 • Het project is gericht op het aanpassen van de instelling aan de 1,5 metercriteria om fysiek bezoek van het publiek aan kunst en cultuur te intensiveren
 • De kosten hebben betrekking op de doelstelling van het fonds (zie boven) en op de hieronder genoemde, in aanmerking komende inspanningen
 • Het project vindt plaats in Nederland
 • Het project heeft een duidelijk begin en einde, en gaat pas van start nadat de aanvraag is ingediend
 • Een toekenning kan alleen betrekking hebben op activiteiten in de periode tot 31 december 2020

Restricties

 • Instellingen die in 2017 – 2020 meerjarige exploitatiesubsidie ontvangen van het Ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen, komen niet voor ondersteuning in aanmerking
 • Er is geen sprake van een politieke of religieuze doelstelling
 • Overzeese gebiedsdelen zijn uitgesloten

Subsidie

In principe van 5.000 tot 100.000 euro.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Let op
Het aanvraagformulier is pas beschikbaat vanaf ca. 15 juli.

Meesturen

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Projectplan
 • Begroting en dekkingsplan
 • Uittreksel KvK, door de KvK gewaarmerkt en niet ouder dan 1 jaar
 • Rekeningafschrift