Subsidie voor theaters om aan de 1,5 meter maatschappij te kunnen voldoen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor theaters voor het aanpassen van het theater aan de 1,5 metercriteria om fysiek bezoek van het publiek aan het theater te intensiveren. De subsidie wordt verstrekt door een samenwerkingsverband van samenwerkende fondsen en kan gebruikt worden om bijvoorbeeld de publieke ruimte of podia of kassa en ticketing aan te passen, of tijdelijk extra publieksvoorzieningen beschikbaar te stellen. De subsidie moet betrekking hebben op de periode tot 31 december 2020, en bedraag in principe 5.000 tot 100.000 euro. Er zijn drie aanvraagperioden van telkens vier dagen, in welke periode je de subsidie online kunt aanvragen. 

Toepassing

Subsidie om je theater geschikt te maken voor de 1,5 meter maatschappij. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld het aanpassen van de publieke ruimte of het aanpassen van kassa-apparatuur en ticketing (bijvoorbeeld voor timeslots).

Daarnaast kan de subsidie bijvoorbeeld betrekking hebben op het aanpassen van podia en backstageruimtes en tijdelijke, extra publieksvoorzieningen, zoals de inhuur van gastvrouwen/-heren of extra beveiligers.

Deze kosten mogen worden opgevoerd van de aanvraag tot uiterlijk 31 december 2020.

Doelgroep

De aanvrager is een stichting of vereniging zonder winstoogmerk.

Voorwaarden

Het fonds zal je aanvraag o.a. beoordelen op onderstaande punten:

 • Het project is gericht op het aanpassen van de instelling aan de 1,5 metercriteria om fysiek bezoek van het publiek aan kunst en cultuur te intensiveren
 • De kosten hebben betrekking op de doelstelling van het fonds (zie boven) en op de hieronder genoemde, in aanmerking komende inspanningen
 • Het project vindt plaats in Nederland
 • Het project heeft een duidelijk begin en einde, en gaat pas van start nadat de aanvraag is ingediend
 • Een toekenning kan alleen betrekking hebben op activiteiten in de periode tot 31 december 2020

Restricties

 • Instellingen die in 2017 – 2020 meerjarige exploitatiesubsidie ontvangen van het Ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen, komen niet voor ondersteuning in aanmerking
 • Er is geen sprake van een politieke of religieuze doelstelling
 • Overzeese gebiedsdelen zijn uitgesloten

Subsidie

In principe van 5.000 tot 100.000 euro.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Let op
Het aanvraagformulier is pas beschikbaat vanaf ca. 15 juli.

Meesturen

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Projectplan
 • Begroting en dekkingsplan
 • Uittreksel KvK, door de KvK gewaarmerkt en niet ouder dan 1 jaar
 • Rekeningafschrift